Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze

Wieloletni projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, na który Gmina Brzeszcze pozyskała łącznie blisko 30 milionów dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na finiszu! Właścicielom nieruchomości z terenów, do których doprowadzono sieć kanalizacyjną w ramach projektu, przypominamy o obowiązku wykonywania przyłączy kanalizacyjnych! Nielegalne odprowadzanie ścieków (tj. wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

W ramach realizacji zadania, którego wartość wyniosła
blisko 59 mln zł, w tym ok. 30 mln zł dofinansowania, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Brzeszczach oraz wybudowano ok. 19 km sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 2 km sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie ok. 1.747 dodatkowym osobom korzystającym z ulepszonego oczyszczania ścieków, w tym 1.358 to nowo podłączeni użytkownicy sieci kanalizacyjnej!

W końcowym etapie realizacji projektu pozyskano dodatkowe środki finansowe na przeprowadzenie konserwacji strategicznej pompowni „Jaźnik” w Jawiszowicach, która tłoczy ścieki sanitarne na oczyszczalnię ścieków w Brzeszczach z dużego obszaru południowo-zachodnich Jawiszowic. Inwestycja została zakończona w marcu. Koszt poprawy stanu technicznego zużytych rurociągów i armatury wraz z wyposażeniem obiektu w kratę mechaniczną oraz niezbędnymi pracami elektrycznymi wyniósł ok. 580 tysięcy złotych.
Sprawne działanie
pompowni wyeliminuje ewentualne awarie i niebezpieczeństwo zanieczyszczania środowiska, a przede wszystkim poprawi pracę przebudowanej oczyszczalni ścieków w Brzeszczach.

Właściciele nieruchomości z terenów, do których doprowadzono sieć kanalizacyjną w ramach projektu, mają obowiązek wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Ostateczny termin podłączenia do sieci upływa 30 października 2023 roku!
Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej projektu - KLIKNIJ
Informacji udzielają także pracownicy Urzędu Gminy w Brzeszczach – telefonicznie pod numerami 32/ 77 28 587 lub 588.

Przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - KLIKNIJ (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Podłączanie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej, czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji to działania zakazane przepisami prawa, za które grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28, ust. 4a cytowanej wyżej ustawy.

Wzywamy wszystkich odbiorców, którzy w ja
kikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, do zlikwidowania podłączeń czy spustu wody opadowej do studzienek kanalizacyjnych!

Nielegalne odprowadzanie ścieków (tj. wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. W tym zakresie w 2023 roku na terenie Gminy Brzeszcze zostaną przeprowadzone kontrole.


 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”
jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - po modernizacji (03.2023)
pompowna Jaźnik - przed modernizacją
pompowna Jaźnik - przed modernizacją
pompowna Jaźnik - przed modernizacją
pompowna Jaźnik - przed modernizacją
pompowna Jaźnik - przed modernizacją
pompowna Jaźnik - przed modernizacją

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies