Zakończono przebudowę budynków gminnych przy ul. Mickiewicza i ul. Nosala

16 kwietnia br. dokonano - z wynikiem pozytywnym - odbioru końcowego robót budowlanych, czym zakończono przebudowę budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza oraz przebudowę budynku byłego ośrodka zdrowia przy ul. Nosala. W części dotyczącej prac termomodernizacyjnych zadanie inwestycyjne zostało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach prowadzonych od maja 2018 roku prac budowlanych wykonano następujące roboty:

W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6
 1. Roboty budowlane związane z przebudową budynku :
  -demontaż wszystkich istniejących instalacji
  -wyburzanie części ścian wewnętrznych
  -wyburzenie schodów wewnętrznych
  -wykonanie nowych otworów w ścianach istniejących
  -demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej
  -wyburzenie części stropu na szyb windowy
  -rozbiórka podłogi na gruncie w piwnicy
  -likwidacja wanien żelbetowych w piwnicy
  -skucie posadzek na parterze, wyrównanie poziomu całej kondygnacji
  -usunięcie płyt OSB na podłogach w wybranych pomieszczeniach w budynku
  -wyburzenie istniejącego komina
  -wykonanie ścian z bloczków z betonu komórkowego
  -zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
  -zamurowania z cegieł ceramicznych w piwnicy
  -wykonanie ścian z z cegieł ceramicznych w piwnicy
  -montaż nadproży prefabrykowanych, stalowych
  -wykonanie zbrojenia stropu żelbetowego, belek, schodów żelbetowych
  -wykonanie kominów z rur stalowych „spiro” wraz z obudowami GK i kratkami wentylacyjnymi
  -montaż dźwigu osobowego
  -wykonanie sufitów podwieszanych
  -wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, C.w.u., wentylacji mechanicznej,
  -wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej
  - wykonanie instalacji energetycznej, instalacji niskoprądowych
  -montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
  -wykonanie posadzek z płytek gres oraz wykładziny PVC
  -licowanie ścian płytkami ceramicznymi
  -wykonanie tynków wewnętrznych
  -montaż stałego wyposażenia wnętrz
  -roboty malarskie wewnętrzne
 2. Roboty termomodernizacyjne :
  -docieplenie ścian zewnętrznych,
  -docieplenie stropu nad piwnicą,
  -docieplenie stropodachu,
  -wymiana luksferów na okna,
  -wymiana drzwi drewnianych ,
  -wymiana drzwi aluminiowych,
  -wymiana instalacji c.o. z zabudową regulatora,
 3. Klimatyzacja budynku
  -zabudowa klimatyzacji w całym budynku wraz z zasilaniem oraz budowlanymi robotami towarzyszącymi
Całkowity koszt robót budowlanych w budynku OPS wyniósł 4 658 400,00zł.


W budynku Ośrodka Zdrowia w Brzeszczach przy ul. Nosala 7
 1. Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku :
  -roboty rozbiórkowe,
  -roboty ziemne,
  -izolacje fundamentów,
  -nadproża stalowe Ns1, Ns2, Ns3, Ns4, Ns5, N1, N2, N3,
  -elementy żelbetowe,
  -stropy WPS i Teriva 4,01/1,
  -kominy i wentylacja,
  -roboty murowe, ścianki działowe i zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych,
  -konstrukcja drewniana dachu. Lukarny, pokrycia dachu,
  -stolarka okienna i drzwiowa,
  -tynki i okładziny ścian oraz posadzki,
  -docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziom terenu oraz izolacje ścian przyległych do gruntu
  -elementy kowalsko-ślusarskie i wyposażenie,
  -montaż urządzeń dźwigowych,
  -zagospodarowanie terenu: ciągi piesze, jezdne, parkingi, podjazdy, ogrodzenia, mała architektura,
  -instalacje sanitarne wewnętrzne,
  -instalacje zewnętrzne: przyłącz wody, kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy,
  -aranżacja wnętrz i wyposażenie.
 2. Roboty termomodernizacyjne :
  -docieplenie ścian zewnętrznych,
  -docieplenie przegród: dach,strop poddasza,ścianki kolankowe, strop nad piwnicą, strop pod poddaszem,
  -wymiana okien,
  -wymiana drzwi,
  -wymiana instalacji centralnego ogrzewania z zabudową automatyki pogodowej,
  -modernizacja systemu oświetlenia,
 3. Klimatyzacja budynku:
  -zabudowa klimatyzacji (4 komplety niezależnych jednostek) wraz z zasilaniem elektrycznym oraz budowlanymi robotami towarzyszącymi.
Całkowity koszt robót budowlanych w budynku przy ul. Nosala wyniósł 5 340 379,78 zł.


Wykonawcą robót w obu budynkach była wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma „Handrem – Brzeszcze” s.c. Palka Ryszard, Palka Adam z siedzibą w Brzeszczach.


Budynek na ul. Mickiewicza 6 został przystosowany na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek na ul. Nosala 7 został przystosowany na potrzeby funkcjonowania: Środowiskowego Domu Samopomocy, poradni psychologiczno -pedagogicznej, ośrodka zdrowia-o oraz świetlicy socjoterapeutycznej.
Obecnie został rozpoczęty etap obowiązkowych kontroli, mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów, po uzyskaniu pozwolenia obiekty zostaną oddane do użytkowania.
 

 
W części dotyczącej prac termomodernizacyjnych zadanie inwestycyjne zostało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze”.
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
OPS - ul. Mickiewicza
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala
były ośodek zdrowia - ul. Nosala

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies