XXVI Sesja Rady Miejskiej w Brzeszczach odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Brzeszczach odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach
zwołuje
XXVI Sesję Rady Miejskiej w Brzeszczach
na czwartek 30 czerwca 2016 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Brzeszczach

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wybór sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej i XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Brzeszcze za 2015 rok (druk nr 210).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/141/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 -2027 (druk nr 213)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016 (druk 212).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Brzeszcze na lata 2016 – 2021 (druk nr 206).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 (druk nr 207).
 13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości położonej w Skidziniu (druk nr 208)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze (druk nr 187).
 15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 186)
 16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim (druk nr 214).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawiszowice (druk nr 215).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecieszyn (druk nr 216).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skidziń (druk nr 217).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice (druk nr 218).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zasole (druk nr 219).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Brzeszcz ( druk nr 220).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeszcze za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GminyBrzeszcze za 2015 rok (druk nr 209):
  1. sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z wykonania budżetu Gminy za 2015r.,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 r.,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeszcze na dzień 31 grudnia 2015 r.,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzeszcz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2015 rok (druk nr 211):
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzeszcz za rok 2015,
  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeszcze w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzeszcz z tytułu wykonania budżetu za rok 2015,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych oraz informacje.
 27. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies