Informacja o stopniu zanieczyszczenia powietrza – komunikat dla mieszkańców

29.01.2016
Z uwagi na trwający okres zimowy i występujące w ostatnim czasie przekroczenia obwiązujących norm zanieczyszczeń w powietrzu, Burmistrz Brzeszcz w ślad za pismem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka,  przypomina mieszkańcom Gminy Brzeszcze o funkcjonującej na terenie województwa małopolskiego procedurze informowania mieszkańców o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych, której celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń oraz ograniczenie skutków i czasu ich trwania.
Wprowadzenie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem (I – stopień zagrożenia o charakterze informacyjnym (kod żółty), II – stopień o charakterze informacyjno-ostrzegawczym (kod pomarańczowy), III – stopień o charakterze informacyjno-ostrzegawczym i nakazowym (kod czerwony), odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego.

Informacje o zagrożeniu zamieszczane są na stronie internetowej www.malopolskie.pl/powietrze


Wprowadzenie I stopnia zagrożenia następuje przez automatyczny komunikat pojawiający się na w/w stronie, natomiast w przypadku wprowadzenia II lub III stopnia zagrożenia:


  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat o wprowadzeniu II lub III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze.
  • Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego oraz gminy zamieszczają na swojej stronie oraz ogłaszają w inny, zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sposób, komunikat o wprowadzeniu II lub III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.
  • Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego w porozumieniu z gminami przekazują do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych informację o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.
  • Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego w porozumieniu z gminami przekazują do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia zwiększonej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.
     
Dodatkowo Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego lub Wojewoda Małopolskie wprowadzając III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, biorąc pod uwagę obszar objęty zagrożeniem oraz występujące warunki meteorologiczne, podejmuje decyzje o wprowadzeniu działań krótkoterminowych określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w jego podrozdziale 3.2.4.


Zapraszamy również mieszkańców do zapoznania się z ogólnodostępnymi mobilnymi aplikacjami monitorującymi bieżący stan powietrza:
  • aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce”, która prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z wszystkich automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach państwowego Monitoringu Środowiska,
  • aplikacja stworzona w ramach inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizja Polską RSO (Regionalny System Ostrzegania) – umożliwia ona dostęp do komunikatów, generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies