Wyniki prac pięciu grup roboczych

Na II spotkaniu (maj 2011 r.) Zespół Partycypacyjny, zrezygnował z obszarów przemocy, uzależnienia i partnerstwa jako obszarów "zaopiekowanych" w Naszej Gminie, ponadto połączone zostały obszary czasu wolnego i dojrzewania i tak obecnie Zespół pracuje w 5 małych grupach roboczych przyporządkowanych do obszarów
  1.  grupa - obszar niepełnosprawność
  2. grupa - obszar rodzina dysfunkcyjna
  3. grupa – obszar rodzina zastępcza
  4. grupa - obszar dojrzewanie i czas wolny
  5. grupa - obszar dziecko do lat 3


II spotkanie dotyczyło opracowania narzędzi diagnostycznych, celem opracowania szczegółowej diagnozy w wybranych obszarach.

  1. grupa (obszar niepełnosprawność) prowadziła diagnozę potrzeb (ankieta wśród osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, opiekunów)  w zakresie rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  2. grupa (obszar rodzina dysfunkcyjna) przeprowadziła diagnozę istniejącego zaplecza wsparcia rodzin dysfunkcyjnych oraz potrzeb w tym zakresie - ankieta wśród instytucji na terenie Gminy
  3. grupa (obszar rodzina zastępcza) prowadziła diagnozę rodzin z problemem niewydolności wychowawczej z określeniem zasobów członków rodziny pod kątem pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej oraz przeprowadzała wywiady z rodzinami zastępczymi z terenu Gminy (określenie problemów i potrzeb)
  4. grupa - (obszar dojrzewanie i czas wolny) prowadziła diagnozę  mającą na celu określenie potrzeb młodzieży w zakresie spędzania czasu wolnego (ankieta wśród uczniów gimnazjum) oraz   poznanie oczekiwań dotyczących działań profilaktycznych na terenie szkół (ankieta wśród pedagogów szkolnych)
  5. grupa  (obszar dziecko do lat 3) prowadziła diagnozę (ankieta dla rodziców/potencjalnych rodziców dzieci do lat 3 w placówkach oświatowych i największych zakładach pracy na terenie Gminy) w kierunku zapotrzebowania na terenie Gminy na zorganizowane formy opieki nad dziećmi do lat 3 (niania, dzienny opiekun, żłobek, klub malucha)

Robocze wyniki diagnozy w załączeniu (wyniki diagnozy nie są ostateczne, część grup uzupełnia diagnozę  o kolejne badania)

III spotkanie (czerwiec 2011 r.) dotyczyło określenia najważniejszych problemów i celów projektu.

Obecnie trwają prace nad projektami w wybranych obszarach ze szczególnym uwzględnieniem wskaźniku realizacji, budżetu, źródeł pozyskania funduszy i osób/instytucji odpowiedzialnych za ich realizację.

Z uwagi na fakt, iż prace nadal trwają i są konsultowane ze specjalistami w obszarze integracji społecznej, materiały będą umieszczane na stronie na bieżąco w zależności od przesyłanych przez grupy treści.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie opinii dotyczących zamieszczanych materiałów na adres e-mail: [email protected] lub bezpośrednio do animatora projektu - P. Beaty Komendera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Zachęcamy również do konsultowania prac Zespołu Partycypacyjnego w swoich środowiskach. Pozyskanie Państwa opinii będzie dla Nas bardzo cenne.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies