WTZ w Jawiszowicach z nowym busem

Prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach wznowiły działalność po wakacyjnej przerwie. W nowy rok to uczestnicy zajęć wjechali nowym samochodem! Fundacja im. Brata Alberta na nowoczesny bus pozyskała dofinansowanie z PFRON, Gmina Brzeszcze wsparła zakup kwotą 20 tysięcy złotych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach
Został otwarty w grudniu 2005 roku. Mieści się w budynku należącym do parafii p.w. Św. Marcina w Jawiszowicach. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczności Brzeszcz i Jawiszowic na stworzenie miejsca spotkań i pracy dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej uczęszcza 20 osób niepełnosprawnych z Brzeszcz, Jawiszowic, Grojca i Harmęż. Wybierają kwartalnie jedną z czterech pracowni, gdzie nabywają umiejętności przydatnych w życiu i w późniejszej pracy zawodowej. Do WTZ dowożeni są busem, który wykorzystywany jest na użytek WTZ także podczas wycieczek oraz wyjazdów rekreacyjnych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych. 

Nowy bus o wartości ponad 362 tysięcy złotych Fundacja im. Brata Alberta kupiła dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, w wysokości 290 tysięcy złotych. Zakup został także sfinansowan
y ze środków własnych Fundacji  pozyskanych od darczyńców (w wysokości ok. 52 tys. złotych) oraz dotacji w wysokości 20 tysiecy złotych przekazanej przez Gminę Brzeszcze.

źródło: WTZ - Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Celem warsztatu jest:
  •  aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  •  stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Podmiot prowadzący warsztat prowadzi listę osób niepełnosprawnych, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w warsztacie.

źrodło: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)
WTZ w Jawiszowicach z nowym busem (wrzesień 2023)

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies