Wspólnie dbajmy o czystość Gminy - stop dzikim wysypiskom śmieci

Każdy mieszkaniec Gminy Brzeszcze, jak również osoby przebywające na jej terenie lub inni obywatele posiadający jakąkolwiek własność w obrębie Gminy, zobowiązani są do przestrzegania Ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/220/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2016 r.
Przypominamy, że wyrzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych grozi karą nagany, grzywny lub aresztu.
Wspólnie walczmy z dzikimi wysypiskami śmieci.

Wszystkie osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższy komisariat Policji, jak również zgłosić do Urzędu Gminy. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawce, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Zgłoszenia zawierające dokładne informacje o miejscu zdarzenia (ulica i numer posesji, charakterystyczne obiekty, zdjęcie umożliwiające identyfikację rozmiaru zanieczyszczenia, a także jego lokalizację itp.) można przesyłać na adres mailowy [email protected]  wpisując w tytule maila: zgłaszam śmieci.


Odpowiedzialność prawa dotycząca wyrzucania odpadów.


Pozostawienie / wyrzucenie odpadów w niedozwolonych miejscach na terenie gminy jest ścigane przez Policję i podlega karze grzywny, aresztu lub nagany. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń.
Art. 145. Kodeksu Wykroczeń – „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Zastosowanie ma również Art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…)podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.”

Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz Policji oraz odpowiednie służby leśne  i karane z Art. 162 Kodeksu Wykroczeń:
„§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

Zadania właścicieli nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości musi posiadać:
• utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i regularnie opróżniane urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych (kubeł, worki na śmieci)
• przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub przydomową oczyszczalnie ścieków komunalnych (lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej w danym miejscu)
• dokumenty potwierdzające regularny odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez upoważnioną do tego firmę (właściciel jest zobowiązany do okazanie na prośbę urzędnika wyznaczonego przez Burmistrza Gminy dowodu płacenia za usługę).

Przypominamy, że Agencja Komunalna Sp. z o.o. regularnie prowadzi zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Najbliższy odbiór odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Szczegółowy harmonogram zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy - KLIKNIJ.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies