wrzesień

 • Zaproszenie do udziału w projekcie „ 50 + aktywność = SUKCES!”

  Celem projektu „ 50 + aktywność = SUKCES!” jest aktywizacja zawodowa 25 osób w wieku 50+, pozostających bez pracy, zamieszkujących obszar gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz. 
   
  Uczestnicy projektu mogą liczyć m.in. na Indywidualny Plan Działania, wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi podjęcie zatrudnienia,  stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na wybrane formy wsparcia.
 • Film promujący obszar LGD "Dolina Soły"

  LGD "Dolina Soły" działa na obszarze pięciu gmin: Brzeszcze, Kęty, Chełmek, Oświęcim i Wieprz. Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego najciekawsze i najpiękniejsze miejsca naszego regionu.
 • Jubileusz Lokalnej Grupy Działania

  Jubileusz Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły"

  20 września br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" świętowało 10-lecie istnienia. Podczas uroczystego, rocznicowego spotkania nie zabrakło gości, którzy od lat z powodzeniem działają w organizacji lub z nią współpracują – władz i członków stowarzyszenia każdego z trzech sektorów, członków Rady LGD, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, rękodzielników z obszaru LGD, a także beneficjentów, którzy dzięki "Dolinie Soły" pozyskali środki i zrealizowali wymarzone inwestycje czy projekty.
 • "Małopolska Niania 2.0" -nabór wniosków o dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3
  Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  Z oferowanego w projekcie dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Nabór wniosków potrwa do 8 października br.
 • Jak zmienia się gmina Brzeszcze dzięki funduszom unijnym


  Rozwój zawodowy mieszkańców, wsparcie dla przedsiębiorców, możliwości, jakie dają fundusze unijne – to tylko niektóre z tematów, omawianych w czwartek 13 września przez Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edytę Klimowską–Bobulę i Burmistrz Brzeszcz Cecylię Ślusarczyk.

  Skuteczne wykorzystywanie funduszy unijnych jest możliwe między innymi dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych, reprezentowanych przez ludzi, którzy nie boją się podejmować wyzwań. Ich aktywność w połączeniu ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego zaowocowały tym, że w Małopolsce w ciągu ostatnich 4 lat o połowę spadła liczba osób bezrobotnych, gospodarka stała się silniejsza i zapanował dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – komentuje dyrektor Edyta Klimowska–Bobula. I dodaje: - Cieszy fakt, jak wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę dzięki projektom unijnym.
 • Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

  Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

  Początkiem nowego roku szkolnego przedszkola na terenie Gminy Brzeszcze otrzymają oczyszczacze powietrza. Urządzenia te posiadają układ filtracyjny powietrza usuwający składniki smogu, takie jak pyły PM 2.5, lotne związki organiczne a także alergeny, bakterie i wirusy.

  Urządzenia zostaną przekazane nieodpłatnie dzięki podpisanej umowie darowizny między Burmistrzem Brzeszcz a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków LIFE Unii Europejskiej.
 • Nabór wniosków w ramach Programu

  Nabór wniosków w ramach Programu "Czyste Powietrze"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
  Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Rusza przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Brzeszczach

  Rusza przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Brzeszczach

  17 września br. został przekazany plac budowy na wykonanie przebudowy parkingu przy Cmenatrzu Komunalnym w Brzeszczach wraz z przebudową odwodnienia oraz przebudową i budową chodnika dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego.
  Zadanie pn.: „OSPR – Przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Brzeszczach” jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020.
 • "Małopolski e-Senior" - oferta edukacyjna Ośrodka Kultury w Brzeszczach

  Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej przystępuje do realizacji na terenie gminy Brzeszcze projektu "Małopolski e-Senior". Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu przez seniorów. Organizatorem projektu na terenie gminy jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach.
 • Dotacja PONE dla Gminy Brzeszcze

  Dotacja PONE dla Gminy Brzeszcze

  W dniu 17.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana z Gminą Brzeszcze umowa o dofinansowanie zadania pn.  „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze – etap III  w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 225.000,00 zł, wkład budżetu Gminy Brzeszcze to 90.000 zł, a całkowity koszt kwalifikowany zadania – 450.000,00 zł. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 30 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 18.399,24 kg/rok.
 • Terminy rozpoczęcia napełniania sieci ciepłowniczej na sezon grzewczy 2018/2019.

  Węglokoks Energia NSE Sp.z o.o. Zakład Ciepłowniczy Brzeszcze informuje o terminach rozpoczęcia napełniania sieci ciepłowniczej na sezon grzewczy 2018/2019. Harmonogram w załączeniu.
 • Koncert charytatywny dla chorego na glejaka mózgu Frania Irzyka ze Skidzinia

  Koncert charytatywny dla chorego na glejaka mózgu Frania Irzyka ze Skidzinia

  Franio Irzyk – Mały Wielki Wojownik ze Skidzinia, zdiagnozowano u niego guza pnia mózgu, którego wyleczyć może jedynie specjalistyczna operacja w Meksyku. Niestety jej oszacowany koszt przekracza możliwości rodziny – to około 2 miliony złotych! Zbiórka pieniędzy na leczenie Frania to jedyny sposób na uratowanie 6-latkowi życia!
Strona: 1 2
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies