Święto Niepodległości 2021

Gminne uroczystości 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegły w podniosłej i radosnej atmosferze. Na zaproszenie Burmistrza Radosława Szota w uroczystym przemarszu uczestniczyły liczne poczty sztandarowe i delegacje organizacji i instytucji działających na terenie Gminy Brzeszcze oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Brzeszczach, Samorządu Województwa i władz powiatowych.
Uroczystości, w których uczestniczyła Iwona Gibas członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Teresa Jankowska, członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu wraz z radnymi powiatowymi z terenu Gminy Brzeszcze, rozpoczęły się przemarszem delegacji i pocztów sztandarowych sprzed Urzędu Gminy w Brzeszczach do kościoła p.w. św. Urbana, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.  Następnie uczestnicy przeszli do Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki, gdzie przy Pomniku "Ku czci Poległych w walce z faszyzmem" miała miejsce oficjalna część uroczystości z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego" w ramach akcji "Niepodległa do hymnu".

Współczesny patriotyzm to codzienna - ponad podziałami - praca dla ojczyzny. Współczesny patriotyzm to zwykłe, codzienne zachowania wynikające z podstawowych wartości: uczciwości, uważności na drugiego człowieka i jego potrzeby, szacunku do języka, historii i tradycji kraju, w którym żyjemy. - przypomniał w okolicznościowym przemówieniu skierowanym do mieszkańców Gminy Burmistrz Radosław Szot.

Tylko wspólnie działając, szanując się wzajemnie pomimo różnicy poglądów politycznych, społecznych, pochodzenia, wyznawanych religii czy odmiennego koloru skóry, możemy zbudować silne, niepodległe, wciąż rozwijające się państwo.
To jesteśmy winni pokoleniom naszych dziadków i ojców, oddając hołd ofierze ich życia, krwi przelanej podczas zrywów powstańczych i wojen światowych. To nasze zobowiązanie wobec następnych pokoleń, naszych dzieci i wnuków. - podkreślił Burmistrz dziękując za liczny udział we wspólnym świetowaniu niepodległości.

Po przemówieniu miało miejsce składanie kwiatów.
W imieniu mieszkańców Gminy Brzeszcze wieniec złożył Burmistrz Radosław Szot oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Brzeszczach: Danuta Socha, Helena Moś, Zbigniew Kolasa, Jacek Wawro, Aleksander Zontek, Mirosław Boroń, Dawid Szczepański.

Kwiaty i znicze złożyły delegacje: Stowarzyszenia "Pokolenia" Koło w Brzeszczach, Wspólnoty Samorządowej Gminy Brzeszcze, ZHP Hufiec Oświęcim - Związek Drużyn im. Szarych Szeregów w Brzeszczach, Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "Brzost", Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach, Stowarzyszenie "Brzeszczot", Tauron Wydobycie S.A. - Zakład górniczy "Brzeszcze"; NSZZ "Solidarność" Zakładu Górniczego "Brzeszcze", NSZZ "Solidarność" Węglokoks Energia NSE.


Podczas uroczystości odbyło się doniosłe wydarzenie. W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Iwona Gibas wręczyła Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Złoty Krzyż Małopolski, przyznaną pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna. Odznakę odebrała wdowa Halina Smółka wraz z synami Arturem Smółką oraz Grzegorzem Smółką.

Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest honorowym wyróżnieniem, które przyznaje się osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną oraz grupie osób fizycznych działających wspólnie w tym samym celu za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu.

Czesław Smółka zmarł we wrześniu 2021 roku. Funkcję sołtysa Przecieszyna sprawował nieprzerwanie od 1981 roku. Podczas 40 lat sołtysowania zintegrował i aktywnie zachęcał do wspólnego działania Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół Regionalny „Przecieszynianki”, Ochotniczą Straż Pożarną, Ludowy Klub Sportowy oraz uczniów, rodziców, nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Przecieszynie.  Zabiegał o realizację zadań inwestycyjnych na terenie sołectwa, był inicjatorem m.in budowy kanalizacji, budowy „Folwarku Przeciesyn”, adaptacji budynku tzw. „starej poczty” na sołtysówkę.

Działalność pana Czesława nie ograniczała się tylko do Przecieszyna. Od początku pełnienia funkcji podkreślał, ze współpraca, wymiana dobrych praktyk i pomysłów stanowi o sile społeczności wiejskiej. Okres jego sołtysowania to aktywna działalność na terenie województwa oraz reprezentowanie regionu na arenie ogólnopolskiej. Podejmowane inicjatywy spotkały się z szerokim uznaniem. Za swoją działalność otrzymał w 2005 roku tytuł Honorowego Członka Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, a w 2015 roku został laureatem XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku”.
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Święto Niepodległości 2021 w Gminie Brzeszcze
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.
Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Złotego Krzyża Małopolski, przyznanej pośmiertnie ś. p. Czesławowi Smółce, sołtysowi Przecieszyna.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies