Styczeń

 • Wizyta Wojewody Małopolskiego w Gminie Brzeszcze

  Wizyta Wojewody Małopolskiego w Gminie Brzeszcze

  W dniu 18 stycznia 2017 roku Naszą Gminę Brzeszcze odwiedził Wojewoda Małopolski - Pan Józef Pilch w ramach działań promocyjnych i podsumowujących dotychczasowe funkcjonowanie rządowego Programu 500 plus. Program ten wprowadzony został ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ruszył 1 kwietnia ubiegłego roku.
 • Podziękowania Sztabu XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Podziękowania Sztabu XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Brzeszczański Sztab XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wsparły tę szlachetną akcję zarówno materialnie, jak i w każdy inny sposób.
 • Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

  Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

  W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych.
 • Obwieszczenie Burmistrza Brzeszcz o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

  OBWIESZCZENIE
  Burmistrz Brzeszcz działając na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. rok 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamia
  że w dniu 20 stycznia 2017r. o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Brzeszcze odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany Decyzji nr 5/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.06.2012r. dla przedsięwzięcia pn: „Zakład przeróbczy złoża kruszywa naturalnego Brzeszcze-Buczaki”.
  W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny  w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.
  Informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
  Zgodnie z art. 94 § 1 kpa nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
  Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 • INFORMACJA – zmiana godzin pracy Administratora cmentarzy komunalnych w Brzeszczach i w Jawiszowicach

  Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. administratorem cmentarzy komunalnych w Brzeszczach i w Jawiszowicach jest Agencja Mieszkaniowa Sp z o.o, os. Paderewskiego 40A, 32-626 Jawiszowice.

  Godziny otwarcia biura dla klientów w siedzibie firmy na os. Paderewskiego w Jawiszowicach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

  Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami : 32/ 441-95-98 (dni robocze) oraz 504-206-160 (7 dni w tygodniu).
 • INFORMACJA w sprawie zimowego utrzymania dróg

  INFORMACJA w sprawie zimowego utrzymania dróg

  Urząd Gminy w Brzeszczach informuje, że w sezonie 2016-2017 zimowe utrzymanie dróg gminnych prowadzi Agencja Komunalna Sp. z o.o. ul. Kościelna 7 w Brzeszczach.
  Sprawy dotyczące odśnieżania i zwalczania śliskości można zgłaszać na numery telefonów:
  533 378 887 – całodobowo
  32 2111 247 – w dni robocze w godzinach 6:00-15:00

  Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brzeszcze odpowiada Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:
  dotyczy następujących ulic: Nosala, Siedliska,Starowiejska, Bielska, Jedlina, Bielańska, Kobylec, Pocztowa, Przeczna, Olszyny, Jaźnik, Janowiec, Wiśniowa, Faracka, Spółdzielcza, Graniczna, Wyzwolenia, Oświęcimska, Wypoczynkowa, Kostka Jagiełły,

  Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych można zgłaszać na numery telefonów:
  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  33 844 89 80 - telefon całodobowy
  Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:
  33 844 96 00 w godzinach urzędowania

  Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Brzeszcze odpowiada:
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
  dotyczy następujących ulic:
  Ofiar Oświęcimia, Dworcowa, Pszczyńska,Turystyczna i Łęcka
  Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich można zgłaszać na całodobowy numer telefonu: 517 104 468
   
 • WOŚP Informacja o zmianie organizacji ruchu w rejonie Ośrodka Kultury w dniu 15.01.2017r.

     W związku z imprezami odbywającymi się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w dniu 15.01.2017r. w godzinach od 14:00 do 21:30 w rejonie Ośrodka Kultury w Brzeszczach zostaną wyłączone z ruchu kołowego odcinki ul. Mickiewicza i Narutowicza, zgodnie z załączoną mapką. W tych godzinach odcinek ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. Łokietka do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Ośrodka Kultury będzie drogą dwukierunkową.

 • Burmistrz Brzeszcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

  Burmistrz Brzeszcz zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych. Kwota przewidziana do rozdysponowania w 2017 roku to 250.500,00 zł.
 • Komunikat dla mieszkańców – wysłuchanie publiczne w sprawie projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski

  W dniu 6 grudnia br rozpoczęły się konsultację projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, które potrwają do 5 stycznia 2017r.

 • Nowy administrator cmentarzy komunalnych w Brzeszczach i w Jawiszowicach

  Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. administratorem cmentarzy komunalnych w Brzeszczach i w Jawiszowicach jest Agencja Mieszkaniowa Sp z o.o, Os. Paderewskiego 40A, 32-626 Jawiszowice.
Strona: 1 2
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies