Obwieszczenie Burmistrza Brzeszcz o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Brzeszcz działając na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. rok 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami)
zawiadamia
że w dniu 20 stycznia 2017r. o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Brzeszcze odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany Decyzji nr 5/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.06.2012r. dla przedsięwzięcia pn: „Zakład przeróbczy złoża kruszywa naturalnego Brzeszcze-Buczaki”.
W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny  w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.
Informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
Zgodnie z art. 94 § 1 kpa nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies