Rozpoczęła się akcja podatkowa

Informujemy, że rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji podatkowych na rok 2019.  Zwracamy uwagę, iż osoby doręczające decyzje posiadają stosowne identyfikatory, umożliwiające weryfikację pracownika Urzędu Gminy. Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru.
Przypominamy o konieczności terminowego regulowania zobowiązań wobec Gminy Brzeszcze z tytułu:
 
1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych, który płatny jest w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.
 
2. Podatku od nieruchomości od osób prawnych, który płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 31 stycznia.

3. Podatku od środków transportowych, który płatny jest w dwóch ratach w następujących terminach: do 15 lutego i do dnia 15 września danego roku podatkowego.

4. Opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego, którą należy wpłacać bez wezwania do dnia 15 stycznia każdego roku.


Najszybszym sposobem uiszczenia opłat jest zapłata przelewem bankowym.
Rachunek bankowy nr 59 8446 1016 2002 0075 2374 0026 jest właściwy do dokonywania wpłat m.in. z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, opłaty za wydanie zaświadczenia, opłaty skarbowej, planistycznej, za wynajem lokali i gruntów, dzierżawy gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty targowej, opłaty za reklamę, opłaty za media, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dodatek mieszkaniowy, darowizny, wpłaty od rodziców dzieci biorących udział w projektach edukacyjnych.
Podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać wyłącznie na indywidualne numery rachunków bankowych wskazanych w decyzjach i książeczkach opłat.
Pliki do pobrania

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies