Rewitalizacja w Gminie Brzeszcze - nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Brzeszcz ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.
Komitet Rewitalizacji wspiera działania Burmistrza Brzeszcz w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z wdrażaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023” oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji na obszarze Gminy Brzeszcze.
Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Brzeszcze, inicjuje oraz uczestniczy w opiniowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach oraz zarządzeń Burmistrza Brzeszcz związanych z rewitalizacją na obszarze Gminy Brzeszcze.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 21 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. mieszkańców Gminy Brzeszcze, lokalne środowiska gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz inne grupy z terenu Gminy Brzeszcze.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 4 sierpnia 2017 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze oraz dostarczenie jej w następujący sposób:
1)      drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: [email protected] w tytule wiadomości wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
3)      bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Brzeszczach, w godzinach pracy Urzędu.

Deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), złożone  w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Brzeszcz. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono na stronie www.brzeszcze.pl/rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies