Pszczoły kontra opryski - świadome rolnictwo i ogrodnictwo

Wiosna to okres intensywnych prac polowych i ogrodowych, związanych również ze stosowaniem środków ochrony roślin. Rolnicy i ogrodnicy stosujący środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Na szczególną uwagę zasługują pszczoły -  ich rola w ekosystemie jest nie do zastąpienia! 
Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Współczesna produkcja roślinna na etapie pierwotnym często nie może się obyć bez środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin w taki sposób, aby zagrożenia te ograniczyć do minimum.

Przy prowadzeniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:
►stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 

►stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany); 

►używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu; 

►nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty; 

►wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);

►sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół; 

►zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);

►przestrzegać okresów prewencji;

►nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

WAŻNE!
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki. Każdy właściciel pasieki ma prawo zwrócić się z wnioskiem do tych rolników prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić. 
 
Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/).


 
Profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin, który planuje chemiczną ochronę roślin musi w szczególności pamiętać o sześciu niżej wyszczególnionych wymogach. 
 
 1. Integrowana ochrona roślin! 
  Użytkownicy profesjonalni, stosujący środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Według wymienionego rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami aby ograniczyć stosowane pestycydy. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
   
 2. Tylko zarejestrowane środki ochrony roślin i zgodnie z etykietą!
  Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronie Ministerstwa udostępnione są również etykiety środków. Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać.
   
 3. Zachowanie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin!
  Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.
   
 4. Obowiązkowe szkolenia!
  Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.
   
 5. Obowiązkowe badanie i kalibracja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin!
  Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego. 
   
 6. Dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin!
  Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. W dokumentacji należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało specjalny poradnik "Dobra praktyka ochorny roślin" - KLIKNIJŹródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 
źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html
źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html
źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html
źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html
źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html
źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html
źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html
źródło: http://piorin.gov.pl/rotator/bezpieczenstwo-pszczol-jest-bardzo-wazne,157.html

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies