Postęp prac w zakresie budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków

Kończy się pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeszczach. Zakres tego przedsięwzięcia wykonany jest już w 85%, a pozostałe fragmenty oraz odtworzenia dróg planowane są do zrealizowania w najbliższych miesiącach. W trakcie są też roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków, która zakłada znaczne poprawienie parametrów pracy i przystosowanie do przyjmowania i oczyszczania większej ilości ścieków. W najbliższych tygodniach planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na realizację kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej.

Na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” realizowane jest przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” przeznaczono ponad w latach 2016 – 2019 prawie 44,5mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 21,5mln zł.
Kanalizacja – pierwszy etap już na ukończeniu
Pierwsze roboty kanalizacyjne rozpoczęły się końcem kwietnia 2017 roku, a ich wartość to ponad 6 mln zł. Zakres obejmuje budowę ponad 8 km kanalizacji sanitarnej i prawie 2 km kanalizacji deszczowej, a planowana liczba użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu to 940 mieszkańców. Pierwszy etap jest już na ukończeniu. Wybudowane zostało ponad 8,2 kilometra sieci sanitarnej i deszczowej.  Do zakończenia pozostały roboty montażowe w rejonie ulicy Górniczej, pompowni ścieków przy ul. Kościuszki, ul. Drobniaka, ul. Daszyńskiego i ul. Gwarków, a także odtworzenia nawierzchni dróg i chodników. Największe utrudnienia w ruchu drogowym czekają jeszcze mieszkańców ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską do przejazdu kolejowego, gdyż odtworzenie nawierzchni drogi planowane jest tam po wykonaniu przez  Tauron Wydobycie S.A. nowego kanału wód słonych z kopalni.
Ale to nie koniec prac. Gmina Brzeszcze realizuje szereg robót dodatkowych, które nie mogły wejść w zakres unijnego dofinansowania. Poza wymienionym remontem wodociągu w ul. Kościuszki zaplanowano wymianę istniejących przyłączy kanalizacyjnych w związku z przepięciem do nowych ciągów kanalizacji, wymianę zniszczonych nawierzchni chodników oraz remont elementów starej infrastruktury podziemnej.

Oczyszczalnia ścieków – normy unijne już nie straszne
Najkosztowniejszym, bo około trzydziestomilionowym zadaniem projektu, jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeszczach. Część istniejących obiektów i instalacji na terenie obiektu wymaga pilnej wymiany i unowocześnienia, co jest związane nie tylko z rozwojem technologicznym w zakresie oczyszczania ścieków, ale również koniecznością dostosowania do norm polskich i unijnych w tym zakresie. Układ pracującej obecnie oczyszczalni jest przestarzały technologicznie, bardzo trudno sterowalny i nie gwarantuje utrzymania stabilnej jakości ścieków oczyszczonych. W gospodarce ściekowej podstawowym problemem jest zagospodarowanie osadów. Obecnie osady są gromadzone na poletkach osadowych. Mając na uwadze rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej (m.in. budowę i plany budowy dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej), a co za tym idzie zwiększającą się liczbę osób korzystających z oczyszczalni, ta metoda staje się nieefektywna. Dlatego zaprojektowano alternatywną metodę, obejmującą przebudowę i rozbudowę część mechanicznej, biologicznej i osadowej -  prowadzenie procesu usuwania związków organicznych, jak i biogennych w wielofazowym wysokoefektywnym reaktorze biologicznym.  Ponadto w ramach modernizacji oczyszczalni powstaje infrastruktura towarzysząca – m.in. budynek techniczny z nowym laboratorium oraz  budynek agregatu prądotwórczego, separator wód opadowych, pompownia lokalna ścieków własnych.   Wdrażane rozwiązania umożliwią ciągłość pracy obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków zarówno w czasie budowy, jak również podczas prac konserwacyjno-remontowych już funkcjonującej, zmodernizowanej oczyszczalni. Brak przestojów zapewnią m.in. dwie kraty pracujące równolegle, dwa ciągi technologiczne osadu czynnego, dwa osadniki wtórne z połączeniem umożliwiającym pracę dowolnego ciągu na jeden  (dowolny) lub oba osadniki , rezerwowe pompy w pompowniach ścieków.
W efekcie realizacji projektu Gmina Brzeszcze zagwarantuje działalność oczyszczalni z jakością ścieków oczyszczonych zgodną z unijną Dyrektywą 91/271/EWG.

Rozszerzenie projektu – sukcesywny rozwój sieci kanalizacyjnej
31 października 2017 r. Burmistrz Cecylia Ślusarczyk podpisała aneks do umowy o dofinansowanie. Zmiana umowy oznacza zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji projektu, a w efekcie podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych rejonów Gminy Brzeszcze. Jeszcze w marcu planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą kanalizacji w rejonie ulic: Siedliska, Nosala, Ogrodowej i Piekarskiej. Długość nowego odcinka kanalizacji to ponad 6,68 kilometra. W celu prawidłowego funkcjonowania sieci wybudowane zostaną 4 przepompownie. Rezultatem projektu będzie podłączenie do kanalizacji kolejnych gospodarstw domowych - 512 mieszkańców Gminy Brzeszcze. Koszt rozszerzonego zakresu to ok. 5,6 miliona złotych, z czego dotacja POIiŚ 2014-2020 to ponad 2,9 miliona.

Kolejnym kanalizacyjnym wyzwaniem Gminy Brzeszcze w zakresie aglomeracji będzie budowa sieci w rejonie ulicy Białej, Hubala i Łęckiej. Na to zadanie w dużej części wykonany jest już projekt budowlany Opracowanie dokumentacji pozwoli na oszacowanie kosztów inwestycji, co razem z uzyskanymi pozwoleniami budowlanymi otworzy drogę do aplikowania o dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia.

Kanalizacja na ul. Kościuszki już wybudowana. Trwają roboty montażowe przy pompowni ścieków.
Kanalizacja na ul. Kościuszki już wybudowana. Trwają roboty montażowe przy pompowni ścieków.
Roboty prowadzone są także na posesjach prywatnych (ul.Matejki/ul.Parkowa)
Roboty prowadzone są także na posesjach prywatnych (ul.Matejki/ul.Parkowa)
Modernizacja oczyszczalni obejmuje także budowę nowych obietków- na zdj. powstająca wiata osadowa
Modernizacja oczyszczalni obejmuje także budowę nowych obietków- na zdj. powstająca wiata osadowa
W ramach przebudowy oczyszczalni powstaje nowy budynek techniczny z laboratorium
W ramach przebudowy oczyszczalni powstaje nowy budynek techniczny z laboratorium

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies