Pierwsza taka placówka w Gminie Brzeszcze- powstał Dzienny Dom "Senior+"


12 grudnia 2017 roku zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części pomieszczeń OSP Jawiszowice na Dzienny Dom Senior +”, zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +”. Gmina Brzeszcze pozyskała na ten cel blisko 300 tysięcy dotacji.
Prace remontowo-budowalne mające na celu adaptację i dostosowanie pomieszczeń zostały wykonane przez konsorcjum firm: S.C. HANDREM-BRZESZCZE R.A. Palka oraz SPEED BUD Sp. z o.o.
Roboty podzielono na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu wykonane zostały roboty budowalne, w tym m.in. roboty murowe i konstrukcyjne, docieplenie ścian fundamentowych i termomodernizacja ścian zewnętrznych, instalacje wewnętrzne (elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody), tynki i licowanie ścian, roboty malarskie i pozostałe roboty wykończeniowe.
Powstała także rampa zewnętrzna, która zniwelowała bariery architektoniczne i ułatwiła dostęp do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami ruchowymi.
Drugi etap to przygotowanie pomieszczeń do rozpoczęcia działalności Domu Senior+. Minimalny standard dla tego typu placówki został określony w Regulaminie Programu i obejmował m.in. wyposażone w kanapy i fotele pomieszczenie wspólne, aneks kuchenny wraz z wyposażeniem do przygotowania i spożycia posiłku, pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów  (sprzęt do ćwiczeń indywidualnych), pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami, łazienkę wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic oraz pokój zabiegowo-pielęgniarski. Ponadto utworzone zostało pomieszczenie klubowe wyposażone w komputer oraz biblioteczkę. Zadbano także  o miejsce do odpoczynku - powstał pokój z wygodnymi tapczanami.

Łączna liczba seniorów, którzy korzystać będą z oferty Domu Senior+ to 15 osób w wieku powyżej 60 r.ż. Grupą do której w szczególności skierowana będzie oferta placówki są niepełnosprawni. W grupie podopiecznych domu Senior+ minimum 5 osób będzie posiadać aktualne zaświadczenia o niepełnosprawności (różne stopnie i powody niepełnosprawności).

Realizacja zdania jest zgodna z celami i kierunkami rozwoju Gminy, określonymi w Strategii Rozwoju Gminy Brzeszcze na lata 2015-2024 – Celem strategicznym V. Wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego oraz Celem operacyjnym V.1 Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych oraz opiekuńczych.

Kierunek działania wskazany w Strategii rekomendował rozbudowę, modernizację bazy instytucjonalnej nastawionej na opiekę nad osobami starszymi, w tym utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych i chorych. Określony cel - zwiększenie oferty w zakresie opieki i usług publicznych skierowanej do osób starszych, a także niesamodzielnych czy też przewlekle chorych – został osiągnięty.

Już w styczniu 2018 roku uruchomiona zostanie rekrutacja seniorów do pierwszej tego typu placówki działającej na terenie Gminy Brzeszcze

Całkowity koszt wykonanego zakresu prac zrealizowanych w ramach zadania "Adaptacja części pomieszczeń OSP Jawiszowice na Dzienny Dom Senior +” wyniósł 595 764,06 zł (w tym 74 524,47 zł stanowi koszt wyposażenia). Kwota pozyskanego dofinansowania to 299 989,20 zł.

 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies