Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Burmistrz Brzeszcz ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie zadań publicznych w Gminie Brzeszcze na rok 2024 w zakresie:
 1. Pomoc społeczna – prowadzenie Dziennego Domu Senior „+” poprzez zapewnienie w tym zakresie usług m.in. socjalnych, opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalno - oświatowych, sportowo- rekreacyjnych, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 370 341,00 zł.
   
 2. Pomoc społeczna – organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych: terapia zajęciowa, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne, warsztaty psychologiczne. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 58 369,00 zł
   
 3. Ochrona zdrowia - organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej na terenie gminy Brzeszcze); zapewnienie transportu (dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do świetlicy). Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150 636,00 zł
   
 4. Ochrona zdrowia - szerzenie i promocja profilaktyki onkologicznej, profilaktyki i rehabilitacji osób z cukrzycą, profilaktyki uzależnień, opieka i rehabilitacja osób niewidomych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 538,00 zł
   
 5. Kultura fizyczna – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brzeszcze: prowadzenie zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 314 005,00 zł.
   
 6. Krzewienie kultury – propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach kulturalnych i społecznych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 17 305,00 zł.
   

Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Brzeszczach - obowiązuje data wpływu do Urzędu do 5 grudnia 2023 r. do godziny 17:00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 29 grudnia 2023 roku.

Informacje dotyczące wymogów każdego z zadań zamieszczono Zarządzeniu nr 105/2023 Burmistrza Brzeszcz - KLIKNIJ


Szczegółowych informacji o Konkursie udzielają:
 • Pełnomocnik Burmistrza Brzeszcz ds. współpracy  z organizacjami pozarządowych tel.  32/772 85 14
 • pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych tel. 32/77 28 555 oraz 32/77 28 556.

Ogłoszenie zostało opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach w zakładce Pożytek Publiczny - KLIKNIJ

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies