Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Burmistrz Brzeszcz ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie zadań publicznych w Gminie Brzeszcze na rok 2023 w zakresie:

Pomoc społeczna – prowadzenie Dziennego Domu Senior „+” poprzez zapewnienie w tym zakresie usług m.in. socjalnych, opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalno - oświatowych, sportowo- rekreacyjnych, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 346 113,00 zł

Pomoc społeczna – organizacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych: terapia zajęciowa, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne, warsztaty psychologiczne. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 54 550,00 zł

Ochrona zdrowia - organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej na terenie gminy Brzeszcze); zapewnienie transportu (dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do świetlicy). Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 140 781,00 zł

Ochrona zdrowia - szerzenie i promocja profilaktyki onkologicznej, profilaktyki i rehabilitacji osób z cukrzycą, profilaktyki uzależnień, opieka i rehabilitacja osób niewidomych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 110,00 zł

Kultura fizyczna – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brzeszcze: prowadzenie zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 293 463,00 zł

Krzewienie kultury – propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach kulturalnych i społecznych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 16 173,00 złTermin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Brzeszczach - obowiązuje data wpływu do Urzędu do 21 grudnia 2022 r. do godziny 15:00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Informacje dotyczące wymogów każdego z zadań zamieszczono w Zarządzeniu nr 111/2022 Burmistrza Brzeszcz - KLIKNIJ

Ogłoszenie o Konkursie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJDodatkowych informacji udzielają:
Pełnomocnik Burmistrza Brzeszcz ds. współpracy  z organizacjami pozarządowych  tel.  32/77 28 514 oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - tel. 32/77 28 555 oraz 32/77 28 556.
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies