Aktualizacja (26.03.2024). Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1.03.2024
Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau  ogłasza postępowanie zakupowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu”. Termin składania ofert upływa 2 kwietnia 2024 roku.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Fundacji (ul. Bór 67, 32-620 Brzeszcze) wyłącznie po osobistym ustaleniu daty i godziny złożenia.

Termin składania ofert: do 2 kwietnia 2024 roku do godziny 15:00.  
Liczy się dzień i godzina wpływu oferty do siedziby Fundacji, a nie data nadania oferty.
 
Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest pan Dagmar Kopijasz - telefon 888 220 174.

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie internetowejFundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau  - KLIKNIJ 
Aktualizacja z dn. 07.03.2024

Zamawiający, z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w treści Załącznik nr 3 - wykaz_osób, zmienia treść przedmiotowego Załącznika w nastający sposób :

w wierszu 1,  kolumna 4  tabeli
była treść :
Doświadczenie  (Należy podać  w szczególności ilość miesięcy nazwę zabytku ruchomego wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury)

jest treść:
Doświadczenie  (Należy podać  w szczególności ilość miesięcy nazwę zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury)
 
Pozostałe zapisy ogłoszenia postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu, pozostają niezmienione.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część ogłoszenia postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu.

Dokonana zmiana wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma, tj. 7.03.2024 roku.
 

Aktualizacja z dn. 26.03.2024

Odpowiedź na pytania Oferenta - POBIERZ

 
Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. W ramach I naboru RPOZ Gmina Brzeszcze   otrzymała promesę wstępną na realizację zadania " "Zabytkowy szyb kopalniany Andrzej III w Jawiszowicach - remont dachu." .
Zakres robót obejmuje wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych mających na celu zachowanie i zabezpieczenie zabytkowego szybu kopalnianego Andrzej III w Jawiszowicach.

Budynek jest od 2011 roku ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków WUZO w Krakowie, jako jeden z elementów modernistycznej zabudowy przemysłowej. Na tej podstawie zarządzeniem nr 17/2013 Burmistrza Brzeszcz z 07.05.2013 r. obiekt został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brzeszcze.
Teren byłej KWK Brzeszcze Wschód, w tym budynek Andrzej III, został w 06.2022 roku przekazany Gminie Brzeszcze w drodze darowizny przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. - KLIKNIJ

Planowana do realizacji inwestycja ma na celu ochronę, ekspozycję, udostępnienie i upamiętnienie historycznych miejsc i obiektów związanych z przemysłowym dziedzictwem górniczej Gminy Brzeszcze oraz Małopolski Zachodniej. Kopalnia „Brzeszcze” w latach20-tych XX wieku stała się  pierwszą państwową kopalnią w Polsce. W okresie II WŚ przeszła pod okupacyjny zarząd niemiecki i weszła w skład niemieckiego koncernu „Herman Goring Werke”. W kopalni pracowali więźniowie podobozu KL Auschwitz – Jawischowitz, który funckjonował terenie G.Brzeszcze.
 
Aktualnie obiekt znajduje się pod opieką Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau, której Burmistrz Brzeszcz przekazał teren w użyczenie na cele edukacyjno-historyczne, wystawiennicze, jak również zapobieżenie całkowitej degradacji obiektów.

Zadanie, na któe Gmina Brzeszcze pozyskała rządowe dofinansowanie, realizowane jest w formule udzielenia przez Gminę Brzeszcze dotacji dla Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz – Birkenau.
polski ład - logo

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies