Ogłoszenie o 5 przetargu Siedliska

18.05.2015
Burmistrz Brzeszcz ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych położonych w Brzeszczach przy ul. Siedliska
Brzeszcze, 15.05.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. tekst Dz. U. z 2014r. poz 518 z późn zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2004r. poz. 1490), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 września 2005r., Uchwał Rady Miejskiej w Brzeszczach:
 • Uchwała Nr XXXVI/415/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,
 • Uchwała Nr XXXVI/411/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,
 • Uchwała Nr XXXVI/412/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,
 • Uchwała Nr XXXVI/410/10 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeszczach przy ul. Siedliska,

Burmistrz Brzeszcz
ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych położonych
w Brzeszczach przy ul. Siedliska


Lp Nr działki Powierzchnia w m2 Nr KW Cena wywoławcza nieruchomości* Wysokość wadium Godzina przetargu
1 2 3 4 5 6 7
1 1510/9 1073 KR1E/00042031/6 43 000,00 zł 4 300,00 zł 900
2 1510/10 1068 KR1E/00042031/6 43 000,00 zł 4 300,00 zł 1000
3 1510/11 1068 KR1E/00042031/6 43 000,00 zł 4 300,00 zł 1100
4 1510/12 1037 KR1E/00042031/6 42 000,00 zł 4 200,00 zł 1200
* wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o 23% VAT


Otoczenie nieruchomości dostępne jest w obszarze ulicy Siedliska do uzbrojenia w zakresie sieci wodociągowej, gazowej oraz sieci elektrycznej.


W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze nieruchomości gruntowe, będące przedmiotem przetargu położone są w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B.118.M3. Ponadto nieruchomości położone są w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.


Nieruchomości nie są obciążone prawem osób trzecich.

Nieruchomości są wolne od zobowiązań.


 1. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 3.07.2014r. I zakończyły się wynikiem negatywnym.
   
 2. Drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 29.08.2014r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
   
 3. Trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 12.11.2014r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
   
 4. Czwarte przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 21.04.2015r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
   
 5. Piąte przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 30 czerwca 2015r. w godzinach ustalonych w tabeli w kolumnie 7, w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
   
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 23 czerwca 2015r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wpłatę wadium, uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach
   
Uwaga!
W przypadku wpłaty wadium na wybrane działki należy podać ich numery.

Wpłacenie wadium w wysokości 17 100,00 zł upoważnia do brania udziału we wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 4.


 1. Termin wywieszenia ogłoszenia: od dnia 18.05.2015r. do dnia 23.06.2015r.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.


W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.


Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.


Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon (0-32) 7728580, 7728575.


Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies