Od 1 stycznia 2021 zmiany w “Programie Priorytetowym Czyste Powietrze”

Od 1 stycznia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe opalanych węglem/ekogroszkiem. Zmiana wynika z przyjętego  28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może być sprzeczna z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2021 roku nie będzie możliwe uzyskanie ze środków publicznych dofinansowania na kotły zasilane paliwem stałym (węgiel/ekogroszek).
Wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 1 stycznia 2021 r. w Wojewódzkim Funduszu w sprawie uzyskania dotacji na zakup nowego źródła ogrzewania, jakim będzie  kocioł na węgiel czy ekogroszek nie będą mogły być pozytywnie rozpatrzone. Każdy taki wniosek będzie wymagał korekty oraz zmiany planowanego systemu ogrzewania. W innym przypadku, bez względu na okoliczności, nie będziemy mogli udzielić dotacji z Programu – mówi Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.Przypominamy, że wszystkich mieszkańców Małopolski dotyczą zapisy tzw. uchwały antysmogowej- KLIKNIJ Do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają co najmniej 3 klasy ekoprojektu. Kompleksowa informacja na temat regulacji dotyczących ochrony jakości powietrza zamieszczona została na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - KLIKNIJ. 

Dzięki realizacji zapisów i uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza przewidywane jest osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 do roku 2023 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026.


Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Jak można otrzymać środki z Programu „Czyste Powietrze”?
Pierwszym krokiem jest rejestracja na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - KLIKNIJ, z którego należy pobrać wniosek -  będzie on w formie pliku aktywnego PDF, zawiera szereg podpowiedzi oraz ułatwień dla osób wypełniających.  

Pobrany, wypełniony wniosek należy złożyć za pośrednictwem Portalu Beneficjneta oraz  wydrukować, podpisać (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać lub złożyć osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 12.

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej lub datę nadania w placówce pocztowej (data stempla).

Alternatywną drogą złożenia wniosku jest użycie portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go (korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Gdzie szukać informacji o Programie?
Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w Programie „Czyste Powietrze”:

źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies