Nabór wniosków o bezpłatne przekazanie przydomowego kompostownika

25 lipca 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o użyczenie kompostowników. W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy Gminy Brzeszcze mogą bezpłatnie otrzymać kompostownik w ramach umowy użyczenia na okres 12 miesięcy, a po tym okresie kompostownik przejdzie na ich własność. Celem zadania jest edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z bioodpadami, promowanie kompostowania odpadów na własne potrzeby oraz ograniczenie ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie Gminy Brzeszcze. Do rozdysponowania jest 100 sztuk kompostowników.
Uprawnionymi do otrzymania kompostownika są osoby, które:
  • złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze dotyczącą wskazanej we wniosku nieruchomości,
  • nie posiadają względem Gminy Brzeszcze zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • dysponują nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich,
  • mają możliwość zagospodarowania we własnym zakresie wytworzonego kompostu.
Wnioski o przyznanie kompostownika należy składać w formie pisemnej, na formularzu - POBIERZ

Wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, wysłać  za pośrednictwem poczty tradycyjnej (ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze) lub elektronicznie przez ePUAP.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski, które wpłyną przed lub po terminie oraz wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pozostaną bez rozpoznania, bez odrębnego zawiadomienia.

Kompostowniki zostaną rozdysponowane wśród zainteresowanych mieszkańców na warunkach określonych w Regulaminie oraz indywidualnej umowie, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków, do wyczerpania puli zakupionych kompostowników (100 sztuk).

Regulamin określający zasady i warunki bezpłatnego użyczenia kompostownika o pojemności 1050 l w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Program wsparcia finansowego w zakresie zaopatrzenia gospodarstw domowych w kompostowniki", finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego, został przyjęty Zarządzeniem nr 70/2024 Burmistrza Brzeszcz - KLIKNIJ

Szczegółowych informacji o zasadach otrzymania kompostowników udzielają pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Gminy w Brzeszczach tel. 32/ 77 28 549 lub 519.


 
Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego


 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies