Modernizacje dróg. Kolejna umowa podpisana

Modernizacje dróg. Kolejna umowa podpisana
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
20 marca 2024 roku w Urzędzie Gminy Burmistrz Radosław Szot podpisał umowy z wykonawcami robót w ramach zadania "Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze". Gmina Brzeszcze na tę inwestycję pozyskała ponad 6,5 miliona złotych dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do końca 2025 roku zmodernizowane zostaną odcinki 3 dróg gminnych.
Wniosek o dotację dla zadania  "Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze"  został złożony w sierpniu ubiegłego roku w ramach 8 Edycji Rządowego Programu Polski Ład  Otrzymana wstępna promesa dofinasowania umożliwiła przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, w efekcie którego wyłoniono wykonawców modernizacji 3 odcinków dróg gminnych. Łączna długość odcinków, na których wykonany będzie remont i przebudowa, wynosi 2,225 km.

Prace prowadzone będą na następujących ulicach:
  • ul. Daszyńskiego w Brzeszczach
Przebudowa drogi wykonana będzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Drobniaka do skrzyżowania z ul. Hubala.
W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie (budowa kanalizacji opadowej, budowa ścieku przykrawężnikowego) oraz przedbudowa kanalizacji sanitarnej (ułożenie kolektora, budowa studzienek i przyłączy). Zabezpieczona zostanie istniejąca infrastruktura teletechniczna i energetyczna. Przebudowane będą zjazdy prywatne i publiczny (do drogi wewnętrznej) oraz wykonana nowa asfaltowa nawierzchnia drogi, przy której powstanie także nowy chodnik. W ramach inwestycji konieczna będzie wycinka drzew kolidujących z zakresem realizowanych robót, na co uzyskano zgodę wydaną decyzją Starosty Oświęcimskiego. Zostaną wykonane nasadzenia zastępcze - 31 drzew.
Wartość robót wynosi 2,88 miliona złotych.
 
  • ul. Popiełuszki w Jawiszowicach
Inwestycja w Jawiszowicach dotyczyć będzie całej długości drogi. Wybudowane będą nowe odcinki kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi. Zabezpieczona zostanie infrastruktura uzbrojenia podziemnego. Przebudowane wraz z regulacją wysokościową zostaną przyległe zjazdy, wykonane okrawężnikowanie drogi oraz pozostałych elementów układu drogowego wraz ze ściekami przykrawężnikowymi.
Na odcinku od zakrętu ul. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, przebudowa przepustów drogowych pod zjazdami, czyszczenie wraz z regulacją wysokościową i umocnieniem skarp istniejących i odtwarzanych rowów przydrożnych. Równolegle z przebudową drogi Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach przebuduje wodociąg. Droga na całej długości (ponad pół kilometra) zyska nową nawierzechnię asfaltową.
Wartość robót wynosi 1,798 miliona złotych.
 
  • ul. Długa w Przecieszynie
Inwestycję rozpocznie rozbiórka i frezowanie istniejącej nawierzchni. Wykonana zostanie wymiana: zniszczonych krawężników na ławie betonowej, ściekowych korytek drogowych, umocnienia skarpy pomiędzy ogrodzeniem a ściekiem. W ramach zadania wyremontowane i wymienione będą elementy kanalizacji deszczowej (studni, wpustów, przykanalików). Zadanie obejmie stabilizację lub wymianę gruntu rodzimego z doprowadzeniem do nośności G1 i spełnieniem warunku mrozoodporności.
Na całej długosić drogi (1,23 kilometra) wykonana będzie nowa podbudowa, a następnie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszyw.
Wartość robót wynosi 2,19 miliona złotych.

Inwestycje zrealizują firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc ze Spytakowic (ul. Długa oraz ul. Daszyńskiego) oraz firma MET-KAM Kamil Dróżdż z Milówki (ul. Popiełuszki).  Zakończenie robót w ramach całego projektu planowane jest w drugiej połowie 2025 roku.

Całkowita wartość zadania "Przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze" wynosi 6.868.153,01 złotych, w tym 6.524.745,35 zł dotacja z budżetu państwa w ramach dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Polski Ład - logo napis 
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Popiełuszki w Jawiszowicach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Daszyńskiego w Brzeszczach przed remontem (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
ul. Długa w Przecieszynie przed inwestycją (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)
Podpisanie umów i przekazanie placów budów - remont i przebudowa ulic: Daszyńskiego, Popiełuszki, Długa (marzec 2024)

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies