Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze ze wsparciem finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki

5 września br. ministerialny Zespół ds. zaopiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zatwierdził protokół zbiorczy nr 5, w ramach którego pozytywnie zaopiniowano m.in. wniosek Gminy Brzeszcze o przyznanie blisko 2 milionów dotacji do przebudowy pięciu boisk przyszkolnych w Brzeszczach, Jawiszowicach, Skidziniu i Zasolu.
Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej złożony został do Ministerstwa Sportu i Turystyki w marcu br. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej poprzedzone było kilkumiesięcznym opracowywaniem projektów oraz uzyskaniem pozwoleń budowalnych. Prace projektowe prowadzone były od połowy 2017 roku. W tym czasie odbyły się m.in. 3 spotkania konsultacyjne z nauczycielami wychowania fizycznego w placówkach, obok których powstaną obiekty sportowe, a także z przedstawicielami LKS w Jawiszowicach. Zgłaszane uwagi i propozycje zostały uwzględnione w projektach zagospodarowania terenu, co sprawia, ze zmodernizowane obiekty odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społeczności lokalnej.
 
W ramach projektu zrealizowanych zostanie 5 zadań.
 
Zadanie 1. Aktywizacja przez sport - modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach
Inwestycja będzie polegała na przebudowie boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz budowie i przebudowie innych urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 przy ul. Szkolnej w Brzeszczach wraz z odwodnieniem boisk i oświetleniem terenu boiska wielofunkcyjnego.
Planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną (wymiary 22m x 44 m) z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, boiska do siatkówki i badmintona o wymiarach 15m x24 m z nawierzchnią poliuretanową, dwutorowej bieżni sprinterskiej oraz skoczni do skoku w dal. Ponadto powstanie siłownia terenowa z 11 stanowiskami do ćwiczeń.  Całość zostanie ogrodzona, wykonane zostaną nowe nasadzenia zieleni oraz zainstalowana mała architektura- ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Równolegle z pracami zewnętrznymi przeprowadzona zostanie modernizacja sali gimnastycznej – wyremontowane będą posadzki oraz wybudowana wewnętrzna ścianka wspinaczkowa.
Szacowany koszt realizacji zadania: ok. 1,4 mln  złotych.
 
Zadanie 2. Aktywizacja przez sport - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach
Inwestycja zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 19m x 30 m, boiska do siatkówki i badmintona o wymiarach 15m x 24 m z nawierzchnią poliuretanową, czterotorowej bieżni sprinterskiej oraz skoczni do skoku w dal. Ponadto powstanie siłownia terenowa z 8 stanowiskami do ćwiczeń, w tym dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wykonane zostanie odwodnienie całego kompleksu oraz oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego. W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników całość będzie ogrodzona, poszerzona zostanie brama wjazdowa na teren boiska oraz wykonana dodatkowa furtka. Ponadto teren zyska nowe nasadzenia zieleni, a także elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci.
Szacowany koszt realizacji zadania: ok. 890 tysięcy złotych.
 
Zadanie 3. Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz obiektami sportowymi przy ZSP nr 6 w Jawiszowicach-poprawa szkolnej infrastruktury sportowej.
Ze względu na brak miejsca w bezpośrednio otoczeniu szkoły, kompleks urządzeń sportowych zlokalizowany będzie w północno-zachodniej i środkowej części terenu sąsiadującego klubu sportowego LKS Jawiszowice.
Inwestycja polegała będzie na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal oraz siłowni terenowej. Wszystkie urządzenia sportowe posiadały będą nawierzchnię poliuretanową. Ponadto zakres przewidywanych prac obejmuje wykonanie dojść, dojazdów i opasek chodnikowych o nawierzchni brukowej wraz z przebudową istniejącego wjazdu na teren klubu od strony ulicy Wyszyńskiego, wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów zabezpieczających boiska i teren. W ramach zadania wybudowana zostanie również instalacja oświetlenia terenu boisk oraz wykonany zostanie drenaż pod nawierzchnią boisk i obiektów sportowych. Elementem wykańczającym inwestycję będzie montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery.
W nowopowstałym kompleksie powstanie boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną (nawierzchnia poliuretanowa, wymiary 22x44m), boisko do siatkówki i badmintona (nawierzchnia poliuretanowa, wymiary 15x24m), czterotorowa bieżnia sprinterska, skocznia do skoku w dal oraz siłownia terenowa z 8 stanowiskami do ćwiczeń (w tym dla osób niepełnosprawnych). Zadania obejmuje także remont posadzki sali gimnastycznej wraz z montażem słupków oraz siatek do siatkówki.
Szacowany koszt realizacji zadania: ok. 1,18 mln  złotych.
 
Zadanie 4. Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy ZSP nr 3 w Skidziniu - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej
Inwestycja polegała będzie na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal oraz siłowni terenowej. Wszystkie urządzenia sportowe posiadały będą nawierzchnię poliuretanową. Ponadto zakres przewidywanych prac obejmuje wykonanie dojść i opasek chodnikowych o nawierzchni brukowej wraz z utwardzeniem istniejącego wjazdu na teren szkoły, wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów zabezpieczających boiska i teren szkoły. W ramach zadania wybudowana zostanie również instalacja oświetlenia terenu boisk oraz wykonany zostanie drenaż pod nawierzchnią boisk i obiektów sportowych.
Inwestycję zakończy wykonanie trawników i nowych nasadzeń, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery. Dodatkowo w ramach zadania wykonane będą prace wewnątrz obiektu -  remont posadzki sali gimnastycznej.
Szacowany koszt realizacji zadania: ok. 1,22 mln  złotych.
 
Zadanie 5. Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy SP w Zasolu - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej
Inwestycja polegała będzie na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal oraz siłowni terenowej. Wszystkie urządzenia sportowe posiadały będą nawierzchnię poliuretanową. Ponadto zakres przewidywanych prac obejmuje wykonanie dojść i opasek chodnikowych o nawierzchni brukowej, wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów zabezpieczających boiska wraz z montażem
bramy wjazdowej i furtki oraz częściową wymianą ogrodzenia - piłkochwytu terenu istniejącego boiska sportowego. W ramach zadania wybudowana zostanie instalacja oświetlenia terenu boisk (wielofunkcyjnego oraz do siatkówki i badmintona) oraz wykonany zostanie drenaż pod nawierzchnią całego kompleksu sportowego.
Kompleks urządzeń sportowych zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego oraz przyległych terenów zielonych, po północnej stronie obiektu szkoły. Cały teren zostanie odwodniony poprzez sieć drenarską wpiętą do studni zbiorczej i włączoną do projektowanych dwóch studni bezodpływowych. Ponadto zakres przewidywanych prac obejmuje wykonanie dojść i opasek chodnikowych,  humusowanie z obsianiem trawą oraz  montaż ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery,
Szacowany koszt realizacji zadania: ok. 1,08 mln  złotych.
 
 
Boiska będą ogólnodostępne, czynne cały tydzień w godzinach od 7:00 do 21:00, przy czym do godziny 15:00 pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów będą miały klasy szkolne, szkolne koła sportowe i grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli.
 
 
W najbliższych tygodniach ogłoszone zostaną postępowania przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawców poszczególnych kompleksów sportowych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to rok 2020.


Wartym podkreślenia jest, że modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Brzeszczach to zadania ujęte w aktualnym „Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023”- znajdują się na liście podstawowych zadań rewitalizacyjnych.
 
 
Całkowity szacunkowy koszt realizacji projektu „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze” wynosi 5.784.218,75 zł, z czego dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 1.908.700,00 zł, a środki budżetu Gminy Brzeszcze 3.875.518,75 zł.  


Teren obok SP nr 2 już niedługo zostanie zmodenizowany
Teren obok SP nr 2 już niedługo zostanie zmodenizowany
Betonowe boisko obok SP nr 1 czeka gruntowna przebudowa
Betonowe boisko obok SP nr 1 czeka gruntowna przebudowa

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies