marzec

  • Konferencja „Dzieci i młodzież w pułapce narkotyków”

    Konferencja „Dzieci i młodzież w pułapce narkotyków”

    W dniu 17.03.2016 w Urzędzie Gminy odbyła się konferencja „Dzieci i młodzież w pułapce narkotyków”, w której wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych, w tym dyrektorzy szkół, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Gminy w Brzeszczach, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Brzeszczach oraz Komendy Powiatowej w Oświęcimiu, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, a także terapeuci z Poradni Leczenia Uzależnień funkcjonującej przez NZOZ „Vita”w Brzeszczach.

    Celem konferencji było między innymi wypracowanie procedur postępowania z młodzieżą będącą pod wpływem środków psychoaktywnych oraz stworzenie systemu działania i wsparcia dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. Do udziału w spotkaniu zaproszono również panią Beatę Kuchcik, psychologa, terapeutę uzależnień w zakresie terapii uzależnień od narkotyków, realizatorkę programów profilaktycznych. Zapoznała ona uczestników konferencji z podstawami prawnymi umożliwiającymi podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do młodzieży u której występuje problem z używaniem narkotyków. Przedstawiła także zasady postępowania z uczniem podejrzanym o nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz omówiła cel i sposób realizacji selektywnego programu profilaktycznego „Fred goes not” skierowanego do młodzieży eksperymentującej z narkotykami.

    W czasie dyskusji jaką podjęli uczestnicy konferencji dokonano wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji w zakresie systemu działania w przypadku stwierdzenia występowania problemu z narkotykami u osoby nieletniej.

    Zaplanowano kolejne spotkanie, którego celem będzie przede wszystkim omówienie sposobu realizacji w szkołach programu wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej środków psychoaktywnych.

  • Informacja dla rodziców uczestników projektu „Już pływam” 2016

    Informacja dla rodziców uczestników projektu „Już pływam” 2016

    Wyjazd spod szkół i przyjazdy  zawsze o tej samej  godzinie. Prosimy o przybycie kilka minut wcześniej. Podana godzina jest godziną odjazdu autobusu.

    Szczegóły w załączonych dokumentach.
  • Kwietniowa oferta kulturalna Ośrodka Kultury w Brzeszczach

    Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kulturalnej. Tym razem kosmiczny maraton filmowy. Kilka godzin przyjemnie spedzonego czasu już od 15 zł.
    Serdecznie zapraszam na inne wydarzenia kulturalne.
    Szczegóły na załączonych plakatach
  • Rodzina 500+

    Rodzina 500+

    Komunikat w sprawie wprowadzenia od dnia 01 kwietnia 2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195)

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
  • PIT w Urzędzie Gminy

    21.03.2016 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 marca (poniedziałek) w godzinach: od 9.00 do 12.00  w Urzędzie Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4  (sala nr 120- USC) pracownik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu przyjmować będzie zeznania podatkowe za 2015 r.
  • "E-kompetentni" - diagnoza kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy

    Gmina Brzeszcze złożyła wstępną deklarację współpracy ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu w zakresie realizacji projektu "E-kompetentni". W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne mające na celu poprawę oraz zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych. W nieodpałatnych warsztatach i szkoleniach będą mogli wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Gminy.
    W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, której wyniki pozwolą na sporządzenie lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych, opracowanie programów szkoleniowych oraz złożenie wniosku o dofinansowanie planowanego projektu.
    Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut.
     
  • Zbiórka odpadów oraz odpadów wielkogabarytowych 2016 roku

    Zbiórka odpadów oraz odpadów wielkogabarytowych 2016 roku

    11.03.2016 Wywóz odpadów wielkogabarytowych z posesji o zabudowie jednorodzinnej w roku 2016, będzie się odbywał według załączonych poniżej harmonogramów z podziałem na poszczególne rejony(ulice) .

    Harmonogram dla rejonu 1AB
    Harmonogram dla rejonu 2AB
    Harmonogram dla rejonu 3A
    Harmonogram Rejon 3B
    Harmonogram dla rejonu 4AB


    Prosimy mieszkańców z danego rejonu o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonym dniu przed godziną 7.00 rano, przed bramami posesji lub obok nich, w miejscach umożliwiających dojazd samochodem ciężarowym.
     
  • Już pływam

    Już pływam

    14.03.2016 - 25.03.2016 Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów szkół podstawowych
     Wydział Edukacji Urzędu Gminy w Brzeszczach ogłasza nabór uczniów szkół podstawowych z klas I-VI na naukę i doskonalenie pływania w ramach programu pt.”Już pływam” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
    Program będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych na basenie „Pod Platanem” w Brzeszczach w okresie od kwietnia do czerwca 2016r. dwa razy w tygodniu – w środy godz. 1500-1700 oraz w piątki godz. 1300-1500
  • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

    Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

    1.03.2016 Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcz zaczyna się z dniem 01.03.2016r. dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz od 10.03.2016r. w systemie elektronicznym NABO dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola.
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies