„Małopolska Niania 2.0” - dofinansowanie do zatrudnienia niani

Do 26 sierpnia 2020 r. trwa nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”, mającego na celu stwarzanie dogodnych warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia rodziców dzieci w wieku do 3 lat.  W ramach projektu opiekunowie maluchów mogą uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia niani, wynoszące nawet 2.600 złotych miesięcznie.
O wsparcie w ramach Projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.


Uwaga! Z dofinansowania nie może korzystać:
- osoba, która korzysta/ła z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0” (jako Rodzic/Drugi Rodzic/Opiekun dziecka);
- osoba, która była/jest Nianią dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

 
Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Wypełniony i podpisany własnoręcznie Wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:
1) pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” ([email protected]) - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku oraz załączników
lub
2) pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)
lub
3) osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.


Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:
- pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” ([email protected]),
- dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23.
Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
- kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7
- kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru. Informacja o ewentualnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana na Stronie internetowej ROPS: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0” - Aktualności.
UWAGA! Informacje zawarte w Regulaminie są niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku. Złożenie Wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie, akceptację warunków wynikających z Regulaminu i zobowiązanie się do ich stosowania, dlatego też przed wypełnieniem i złożeniem Wniosku konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego załącznikami.


Dokumentacja dot. naboru do Projektu dostępna jest na stronie ROPS - KLIKNIJ oraz w zamieszczonych poniżej plikach.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies