Lokalna Strategia Rozwoju - opis zaplanowanych przedsięwzięć

Opis przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”

1. Przedsięwzięcie: Wodny Raj

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu 1 - Rozwój turystyki, szczególnie kulturowej i wokół zbiorników wodnych.

Przykładowe projekty:
 • tworzenie nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych
 • utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne
 • budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centruminformacji turystycznej
 • zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych
 • zagospodarowanie akwenów wodnych
 • zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tychmiejscach)
 • wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych
 • budowa i modernizacja małej architektury
 • działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział w targach turystycznych itp.)  
Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część specyfiki obszaru LGD jaką jest duża ilość zbiorników wodnych – trzy rzeki (Soła, Wisła i Przemsza) i stawy oraz obszary cenne przyrodniczo, dużo pomników przyrody.
 
Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 3056 tys. zł, co stanowi 31,0 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/13.


2. Przedsięwzięcie: Szlak kulturowy

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu 1 - Rozwój turystyki, szczególniekulturowej i wokół zbiorników wodnych i celu 2 – Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
 
Przykładowe projekty:
 • odnowa zabytków
 • organizacja miejsc pamięci, izb regionalnych, miejsc ekspozycji produktów lokalnych i lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych
 • budowa i modernizacja małej architektury
 • działania promocyjne z produktami regionalnymi (wydawnictwa, imprezy promocyjne, udział w tragach itp.).

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część specyfiki obszaru LGD jaką są obiekty zabytkowe, w tym poniemiecki obóz koncentracyjny Birkenau w Brzezince, liczne obiekty drewniane i kościoły.

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 936 tys. zł, co stanowi 9,5 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/13.


3. Przedsięwzięcie: Igrzyska Olimpijskie Doliny Soły

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu 3 - Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej.
 
Przykładowe projekty:
 • Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na których organizowane będą zawody sportowe dotyczącecałego obszaru LGD,
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, wspólnych dla obszaru LGD.
Projekty w ramach tego przedsięwzięcia w szczególny sposób odpowiadać będą na tę część specyfiki obszaru LGD jaką są liczne i aktywne organizacje zajmujące się sportem i rekreacją.
Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 2560 tys. zł, co stanowi 26,0 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/13.


4. Przedsięwzięcie: Bajkowe place zabaw

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu 3 - Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej.

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia obejmują budowę lub modernizację placów zabaw dla dzieci.

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 300 tys. zł, co stanowi 3,0 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/13.


5. Przedsięwzięcie: Spędzić czas razem i kulturalnie

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu 3 - Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej.

Przykładowe projekty:


 • budowa i modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych,
 • organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych,
 • organizacja szkoleń dla młodzieży i dorosłych,
 • zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych.

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia będą opierać się na tej części specyfiki obszaru LGD jaką jest  duża ilość instytucji i organizacji działających w sferze kultury, zespołów folklorystycznych i artystycznych.

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 1440 tys. zł, co stanowi 14,6 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/13.


6. Przedsięwzięcie: Innowacyjna firma

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu 4 - Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie ilości miejsc pracy na wsi poza turystyką.
 

W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą projekty, których celem jest utworzenie nowego przedsiębiorstwa, modernizacja lub lepsze wyposażenie istniejącego przedsiębiorstwa poza branżą turystyki.

Projekty w ramach tego przedsięwzięcia będą opierać się na tej części specyfiki obszaru LGD jaką jest potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy w związku z restrukturyzacją tradycyjnego przemysłu ciężkiego np. kopalń.

Łącznie na to przedsięwzięcie zaplanowano ok. 1560 tys. zł, co stanowi 15,8 % środków przeznaczonych na Działanie 4.1/13.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies