listopad

 • LGD

  LGD "Dolina Soły" - nowa strategia, nowe możliwości

  Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza na kolejne spotkanie dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - dokumentu, który określi cele i kierunki działania na lata 2023 - 2027, umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Spotkanie informacyjne dotyczące m.in. budżetu oraz kryteriów wyboru projektów odbędzie się w Urzędzie Gminy w piątek 9 grudnia o godz. 15:00. Zapraszamy!
 • Diagnoza problemów społecznych - badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze

  Diagnoza problemów społecznych - badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze

  W związku z przeprowadzaniem diagnozy dot. uzależnień i przemocy, na podstawie której opracowany zostanie gminny program profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier na zlecenie Gminy Brzeszcze realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. Prosimy o uzupełnienie do 2 grudnia br. anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
 • Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach gotowa do użytkowania

  Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach gotowa do użytkowania

  29.11.2022 W dniach 18-23 listopada 2022 r. przeprowadzono odbiór robót budowlanych związanych z budową kanalizacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach, a 14 i 22 listopada 2022 r. uzyskano dokumenty organów nadzoru architektoniczno budowlanego, pozwalające na użytkowanie kanalizacji. Zadanie realizowane było w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
 • Noś odblaski! Świeć przykładem z Radiem Bielsko

  Noś odblaski! Świeć przykładem z Radiem Bielsko

  We wtorek 29 listopada do Gminy Brzeszcze przyjedzie wóz transmisyjny Radia Bielsko. Dziennikarze wspólnie z Komendą Powiatową Policji - Wydziałem Ruchu Drogowego w Oświęcimiu oraz Technikum Logistycznym z Powiatowego Zespołu Szkół nr 6 w Brzeszczach rozdawać będą odblaski, promując bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się pieszych, w szczególności dzieci oraz osób starszych. Zapraszamy do odbioru odblasków!

 • Podpisano umowę na konserwację przepompowni ścieków

  Podpisano umowę na konserwację przepompowni ścieków "Jaźnik"

  25.11.2022 We wtorek 22.11.2022 r. podpisano umowę na konserwację przepompowni ścieków sanitarnych „Jaźnik” w Jawiszowicach. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” przy wsparciu finansowym środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
 • Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - nabór wniosków

  Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - nabór wniosków

  Na podstawie złożonych przez mieszkańców Gminy Brzeszcze deklaracji o chęci zakupu węgla Burmistrz Brzeszcz podjął decyzję, że Gmina Brzeszcze przystąpi do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Informujemy, że do rozpoczęcia procesu preferencyjnego zakupu węgla w cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto niezbędne jest złożenie wniosku przez zainteresowanych mieszkańców.
  Wnioski można składać od czwartku 24 listopada 2022 roku. Ze względów organizacyjnych, prosimy zainteresowane osoby o złożenie wniosków do piątku 2 grudnia 2022 roku. Usprawni to proces składania zamówień na poszczególne partie dostaw. Wnioski złożone po tym terminie także będą rozpatrywane, ale dostarczenie opału nastąpi w późniejszym terminie.
   
 • Miejsca pamięci w Gminie Brzeszcze - zaproszenie na spotkanie

  Miejsca pamięci w Gminie Brzeszcze - zaproszenie na spotkanie

  30 listopada br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeszczach odbędzie się spotkanie poświęcone książce pt. „Pomniki, miejsca pamięci, tablice pamiątkowe w Gminie Brzeszcze” wydanej przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Wsparcie finansowe dla zadania przekazane zostało m. in. z budżetu Gminy Brzeszcze.
 • Idzie zima! Nie bądź obojętny

  Idzie zima! Nie bądź obojętny

  Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla osób bezdomnych z terenu Gminy Brzeszcze.
  Zwracamy się do mieszkańców Gminy z prośbą o informacje o osobach bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, w piwnicach, w opuszczonych budynkach, przebywających na terenie ogródków działkowych lub w innych miejscach, celem objęcia ich pomocą. Informacje prosimy przekazywać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach (ul. Mickiewicza 6) osobiście lub telefonicznie 32/700-87-28 (telefon całodobowy) lub do Komisariatu Policji - telefon alarmowy 997 lub 47/832-64-00.
   
 • Idzie zima! Pamiętajmy o starszych i samotnych

  Idzie zima! Pamiętajmy o starszych i samotnych

  Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania, w ramach których udziela  wsparcia osobom starszym, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.
  W związku z nadchodzącym okresem zimowym 2022/2023 zwracamy się do mieszkańców Gminy Brzeszcze ze szczególną prośbą o wszelkie informacje o osobach, które potrzebują pomocy w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych, w tym m.in. zakupu opału lub żywności. Informacje prosimy przekazywać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach (ul. Mickiewicza 6) osobiście lub telefonicznie  32/211-12-51.
   
 • Wsparcie finansowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

  Wsparcie finansowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

  22 listopada w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze miała miejsce uroczystość wręczenia dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenach powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego. OSP z terenu Gminy Brzeszcze otrzymały środki finansowe w łącznej wysokości blisko 40 tysięcy złotych!
 • XLVII Sesja Rady Miejskiej w Brzeszczach

  XLVII Sesja Rady Miejskiej w Brzeszczach

  Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XLVII sesję Rady Miejskiej w Brzeszczach na dzień 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brzeszczach. Porządek obrad, materiały sesyjnej dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej i w Portalu Mieszkańców.
 • Wojewódzkie eliminacje kulinarnej

  Wojewódzkie eliminacje kulinarnej "Bitwy Regionów"

  W minioną niedzielę odbyły się wojewódzkie eliminacje ogólnopolskiego konkursu kulinarnego "Bitwa regionów". W regionalnych zmaganiach udział wzięło 10 kół gospodyń wiejskich z terenu Małopolski, zwycięzców pierwszego etapu- powiatowego. O wyjazd do Warszawy na krajowy finał konkursu ubiegło się także koło Folklorem Malowane "Przecieszynianki" z Przecieszyna.
Strona: 1 2 3
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies