Kontynuacja termomodernizacji obiektów stanowiących własność Gminy Brzeszcze

26 lipca 2017 roku Gmina Brzeszcze podpisała umowę o dofinansowanie projektu  "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Brzeszcze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze - poprawa powietrza i ochrona klimatu”.
Pozyskana kwota dotacji to 2 710 292,69 złotych.
Termomodernizacją zostaną objęte niżej wymienione obiekty użyteczności publicznej:
  1. Dom Ludowy Brzeszcze - Bór, ul. Bór 65
  2. Dom Ludowy w Wilczkowicach, ul. Starowiejska 19
  3. budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeszczach, ul. Piastowska 39
  4. budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach, ul. Bielska 2A
  5. świetlica osiedlowa na os. Szymanowskiego w Brzeszczach, ul. Szymanowskiego 7
  6. budynek LKS Jawiszowice "Pomowiec", ul. Kusocińskiego 2
  7. budynek „Sołtysówki” w Jawiszowicach, ul. Plebańska 9
  8. budynek Ośrodka Zdrowia w Brzeszczach, ul. Nosala 7
  9. budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6
Zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi, osiągniecie efektu ekologicznego (rozumianego jako oszczędność energii elektrycznej i cieplnej w termomodernizowanych obiektach oraz spadek emisji gazów cieplarnianych) i ekonomicznego będzie możliwe przez realizację optymalnego wariantu termomodernizacji dla każdego obiektu. Zakres robót dotyczy m.in.: docieplenia przegród budynków, wymiany okien i drzwi, modernizacji systemów grzewczych, wymiany źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła), robót w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia projektu to 2019 rok.
Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 4.716.762,61 złotych, koszty kwalifikowalne 4.517.154,70zł, kwota uzyskanego dofinansowania 2.710.292,69 zł.
Obecnie jest przygotowywana procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót.

To kolejny wielki sukces Gminy Brzeszcze w zakresie działań termomodernizacyjnych. Przypominamy, że w latach 2015-2017 dokonano modernizacji 9 placówek oświatowych, realizując projekt "Podniesienie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze".


 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies