Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.,  obowiązkiem osób i podmiotów wykorzystujących wyroby zawierające azbest (np. w formie elementów budynków mieszkalnych lub gospodarczych) jest dokonywanie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji tych wyrobów poprzez sporządzenie spisu z natury, a następnie sporządzenie informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy w terminie do 31 stycznia br. przekazać do Urzędu Gminy w Brzeszczach.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest dokonywanie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji tych wyrobów poprzez sporządzenie spisu z natury, a następnie sporządzenie w dwóch egzemplarzach informacji o wyrobach zawierających azbest, przygotowanej wg załączonego wzoru.
Jeden egzemplarz informacji  należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:
  • w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami - Burmistrzowi Brzeszcz,
  • w przypadku przedsiębiorców - Marszałkowi Województwa Małopolskiego,
natomiast drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej inwentaryzacji.


Aktualną informację osoby fizyczne są zobowiązane złożyć do Urzędu Gminy w Brzeszczach (ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze) w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 
 
Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad
i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych  do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.

Nieprzekazanie powyższych informacji we wskazanym terminie, zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) podlega karze grzywny.

Informacje w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz wzór formularza można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brzeszczach - Wydział Środowiska tel. 32/77 28 576.
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies