Forum Małopolski Zachodniej - wola współpracy potwierdzona listem intencyjnym

W sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku miało dziś miejsce ważne dla regionu wydarzenie. Samorządowcy z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego i olkuskiego podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.
O potrzebie powołania Forum Małopolski Zachodniej, czyli stowarzyszenia skupiającego miasta i gminy tej części województwa, mówił prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. W swym wystapieniu podkreślił, że wspomniane powiaty liczą łącznie 550 tys. mieszkańców, co jest niebagatelną siłą i powinno mieć przełożenie na kluczowe decyzje zarządu Województwa Małopolskiego. Małopolska Zachodnia to potencjał zarówno ludnościowy, jak i gospodarczy, co pokazuje dynamika i rozwój nowych gałęzi, w tym turystyki.

Zebrani włodarze kładli nacisk na fakt, że reprezentowane gminy i powiaty mają wspólne wyzwania, podobne problemy i doświadczenia historyczne. Przytoczone zostały głównie kwestie komunikacyjne, gospodarkę odpadami, restrukturyzację przemysłu ciężkiego, problemy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych ludzi, napływ cudzoziemców). 

Głównym celem powołania Forum Małopolski Zachodniej jest integracja gmin i miast subregionu, inicjacja i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego ekonomicznego i społecznego rozwoju obszaru, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju, w tym poprzez wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne.

Nie bez znaczenia są w tym kontekście zapisy przyjętego przez władze Małopolski w sierpniu br. projektu Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030", w którym wskazano, że "obszarami objętymi strategiczną interwencją w Małopolsce powinny być:
a) miasta średnie tracące funkcje społeczno –gospodarcze, tj. 6 miast wskazanych w SOR;
b) gminy zmarginalizowane - wynikające z SOR i/lub z analizy regionalnej;
c) miasta i gminy współpracujące w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (warunkiem będzie formalne zawiązanie współpracy);
d) gminy, na których terenie zlokalizowany jest obszar chroniony (tj. park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000);
e) uzdrowiska."

Oznacza to, że kolejnych latach główne środki na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy, kierowane będą głównie do jednostek funkcjonujących w ramach większych partnerstw i stowarzyszeń. Stąd też już dziś, patrząc perspektywicznie na potencjał i potrzeby rozwojowe obszaru, samorządowcy Małopolski Zachodniej podpisali list intencyjny, który umożliwia podjęcie prac nad przygotowaniem statutu i formalnym zawiązaniem Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.


 
***

List intencyjny w sprawie powołania
Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.

 
Planowana Strategia Rozwoju Wojwództwa Małopolskiego “Małopolska 2030” wyznacza nowe zadania dla samorządów, polegające na podniesieniu znaczenia integracji współnot lokalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju swojego obszaru.

Dlatego też, reprezentujący miasta i gminy Małopolski Zachodniej podejmujemy działania w celu utworzenia stowarzyszenia miast i gmin, którego celem będzie:

– podejmowanie działań integrujących miasta i gminy,
– wspieranie idei samorządu terytorialnego,
– wymiana wzajemnych doświadczeń,
– przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej,
– inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego miast – gmin Małopolski Zachodniej,
– współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,
– wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia na ich wniosek,
– dążenie do gospodarczego, kulturowego I turystycznego rozwoju miast i gmin Małopolski Zachodniej,
– tworzenie wspólnych projektów miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne,
– promocja miast i gmin członków stowarzyszenia,
– partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru.

Niniejszy list intencyjny jest jedynie deklaracją współpracy i nie powoduje powstanie żadnych zobowiązań (w tym finansowych) pomiędzy podpisującymi go stronami.

Kontynuację wstępnych ustaleń podjętych na dzisiejszym spotkaniu będzie opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia, a następnie przedłożenie organom stanowiącym projektu uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej oraz przyjęcia jego statutu.
(zdjęcia: 11.12.2019 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu)
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl
zdjęcia: powiat.oswiecim.pl

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies