Dyżur eksperta od Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

28.07.2015

Osoby zainteresowane spotkaniem z ekspertem, który opracował plan gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy, zapraszamy na dyżur, który będzie pełnił we wtorek 28 lipca w godz. 14:00 – 17:00 w sali USC Urzędu Gminy Brzeszcze. Dyżur eksperta ma związek z zakończeniem realizacji projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Brzeszcze” (PGN). W czasie dyżuru będzie można porozmawiać z ekspertem na temat obecnych i przyszłych możliwości dofinansowania wymiany źródła ogrzewania, zagadnień związanych z niską emisją na terenie gminy itp.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Brzeszcze” gmina zdobyła dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 / priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna / działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

 

Koszt całkowity projektu: 57.133,50 zł, w tym dofinansowanie UE: 48.563,47 zł.

Wykonawca: Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp. j. z Katowic

Okres realizacji: 29.12.2014 – 31.07.2015

 

Cele projektu i korzyści wynikające z jego realizacji

Celem projektu było opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brzeszcze, który wskaże kierunki do osiągnięcia:

  • zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i poprawy jego jakości w gminie,

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy,

  • zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania nośnikami energii, które zużywamy na co dzień, i co za tym idzie zmiany naszych postaw konsumpcyjnych jako odbiorców i użytkowników energii na terenie gminy.

Dysponowanie przez gminę planem gospodarki niskoemisyjnej jest wymogiem przy ubieganiu się o środki na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej w ramach funduszy UE na lata 2014-2020, jak również w ramach funduszy krajowych. W przypadku gminy Brzeszcze pozwoli to m.in. na ubieganie się o środki na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej itp.

 

Opis projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. stworzenie bazy danych zawierającej informacje na temat zużycia energii oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy,

  2. opracowanie dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze”,

  3. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Brzeszczach, którzy będą uczestniczyć w procesie jego wdrażania,

  4. zbadanie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

  5. działania informacyjno – promocyjne o podjętych w ramach projektu pracach oraz dofinansowaniu projektu z Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013,

  6. sporządzenie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeszcze.


Wśród mieszkańców gminy prowadzona była ankietyzacja w celu zebrania danych do sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wstępnego określenia poziomu zainteresowania dofinansowaniem inwestycji – publicznych i prywatnych.

 

Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej musi jeszcze zostać uchwalony przez Radę Miejską w Brzeszczach, a następnie rozliczony z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Wówczas gmina może podjąć działania do ubiegania się o dofinansowanie ujętych w planie projektów inwestycyjnych w przyszłych naborach wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz m.in. programów Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Link do głównego serwisu POIiŚ: www.pois.gov.pl


 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies