Drugie posiedzenie Forum Seniorów Gminy Brzeszcze

We wtorek 17 października br. odbyło się drugie posiedzenie Forum Seniorów Gminy Brzeszcze. W spotkaniu udział wziął Burmistrz Radosław Szot oraz Sekretarz Gminy Magdalena Maj. Zgodnie z ustaleniami z czerwcowego, inauguracyjnego posiedzenia, na wniosek członkiń i członków Forum gościem posiedzenia była dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach Ewa Zarycka - Nikiel, która przedstawiła ofertę OPS oraz programy socjalne skierowane do seniorów.
Dyrektor OPS omówiła zakres usług opiekuńczych - KLIKNIJ (czyli formę wsparcia dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem) oraz nową formę pomocy, jaką są usługi sąsiedzkie, których wprowadzenie, od 1 listopada br., umożliwia ustawa o pomocy społecznej, jeżeli gmina wyrazi taką wolę (usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno - pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczoną przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są wformie pieniężnej przez gminę)

Ciekawą i realizowaną od kilku lat formą wsparcia seniorów są opaski SOS oraz koperty życia. Koperta życia” - KLIKNIJ  to specjalna plastikowa koperta zapinana na zatrzask, w której umieszcza się kartę informacyjną do wypełniania u lekarza najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia seniora, o przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym numer PESEL.
Informacje zawarte w „kopercie życia” mają za zadanie pomóc służbom medycznym – ratowniczym udzielić pomocy w sytuacji, gdy może być utrudniony kontakt z Seniorem wymagającym interwencji medycznej.
„Koeprta życia” ma być przechowywana w lodówce, czyli w miejscu łatwo widocznym i dostępnym. Lodówkę oznacza się specjalnym magnesem, który jest dołączony do „koperty życia".
Seniorzy z Gminy Brzeszcze mogą bezpłatnie odebrać "KOPERTY ŻYCIA" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy Ośrodka na I piętrze w pokoju numer 109 lub u pracowników socjalnych (I piętro, pokój nr 104; II piętro, pokój nr 207, 214, 217) lub w sekretariacie (II piętro, pokój nr 205).

Specjalną formą pomocy rodzin osób niepełnosprawnych, w tym także seniorów, jest opieka wytchnieniowa - KLIKNIJ. Celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem  niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie doraźne odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach sprawowania bezpośredniej opieki. Czasowa przerwa w sprawowaniu opieki pozwoli opiekunom na dysponowanie czasem dla siebie, odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów” - KLIKNIJ . W ramach zadania OPS udostępnienia seniorom tzw. opaski bezpieczeństwa, wyposażone co najmniej w: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, lokalizator GPS zapewniający skuteczną geolokalizację i funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami. Opaska bezpieczeństwa może być wyposażona w dodatkowe funkcje takie jak: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Noszenie przez seniorów opaski umożliwia sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu, z którym będzie połączona opaska. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wciśnięcie przycisku alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny lub pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.
Do udziału w programie mogą zgłosić się osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Aby zgłosić chęć udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” należy skontaktować się z pracownikami OPS osobiście - bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, pok. 105 (dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32/21 11 251) lub zadzwonić na ogólnopolską infolinię tel.: 22 505 11 11.  
 
W Gminie Brzeszcze działa Dzienny Dom "Senior+", który ma siedzibę w Jawiszowcach przy ul. Bielskiej 2 (budynek OSP w Jawiszowicach). Placówka dysponuje 15 miejscami przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Brzeszcze w wieku powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu.


Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje w szczególności:
  • drugie śniadanie, jeden gorący posiłek oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach warsztatów kulinarnych;
  • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
  • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
  • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.
Placówka funkcjonuje w  dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Podopieczni mają zapewniony transport do i z placówki.
Dzienny Dom Senior+ w Jawiszowicach w 2023 roku jest prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta, która na ten cel pozyskała środki w ramach konkursu  na wspieranie zadań publicznych w Gminie Brzeszcze na rok 2023 w zakresie opieka społeczna (działalność Dziennego Domu Senior "+" poprzez zapewnienie w tym zakresie usług, m.in. socjalnych, opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalno - oświatowych, sportowo - rekreacyjnych, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej).
 
 

Forum Seniorów Gminy Brzeszcze (powołane Zarządzeniem nr 25/2023 Burmistrza Brzeszcz z dnia 14 kwietnia 2023 roku - KLIKNIJ) jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska seniorów współpracuje z Burmistrzem Brzeszcz w obszarze spraw lokalnych i realizacji polityki senioralnej.

Zgodnie z Regulaminem Forum skład osobowy Forum Seniorów Gminy Brzeszcze może składać się z 13 członków, osób w wieku powyżej 60 roku życia, reprezentujących sołectwa i samorządy osiedlowe z terenu Gminy Brzeszcze. Zapraszamy do współpracy chętne osoby z terenu Gminy Brzeszcze!

Pierwsze posiedzenie Forum Seniorów Gminy Brzeszcze - KLIKNIJ

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies