Dodatek elektryczny - pomoc dla gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania energię elektryczną

Aby zrekompensować wzrost cen energii elektrycznej oraz spowodowany tym wzrost kosztów ogrzewania domów i mieszkań, wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, mieszkańcy mogą uzyskać nawet 1.500 złotych wsparcia finansowego.
Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB - KLIKNIJ, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny wynosi 1.000 zł.
W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Mieszkańcy wnioskujący o wyższy dodatek zobowiązani są dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej. w 2021 r. przekraczające 5 MWh.


Wniosek o przyznanie dodatku można składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w następujący sposób:
  • w wersji papierowej - do Urzędu Gminy w Brzeszczach (ul. Kościelna 4) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00; wtorek 7:00 - 17:00; piątek 7:00-13:00)
  • w wersji elektronicznej - pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Zgodnie z zapisami ustawy dodatek elektryczny nie przysługuje:
  • w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania,
    w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (instalacja fotowoltaiczna), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
  • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.o dod atku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967),
  • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).


Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska - tel. 32/77 28 576 lub 557.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies