Diagnoza potrzeb - mieszkania chronione

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przystępuje do opracowania diagnozy potrzeb w zakresie udzielenia pomocy  w formie mieszkania chronionego w gminie Brzeszcze. Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety - KLIKNIJ. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania diagnozy.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osoby, która ze względu na:
a) trudną sytuację życiową,
b) wiek,
c) niepełnosprawność,
d) chorobę,
potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany:
a) osobie z zaburzeniami psychicznymi,
b) osobie opuszczającej pieczę zastępczą tj. rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
c) osobie opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich,
d) cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.


Rodzaje mieszkania chronionego:
a) mieszkanie chronione treningowe - zapewnia usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia;
 
b) mieszkanie chronione wspierane:
-  przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby  z zaburzeniami psychicznymi, a także osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej,
-  zapewnia usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies