"Ciepłe mieszkanie" - dofinansowanie dla właścicieli mieszkań w budynkach wielolokalowych

"Ciepłe mieszkanie" - dofinanswanie dla właścicieli mieszkań w budynkach wielolokalowych
Program "Czyste powietrze" jest skierowany do właścicieli mieszkań (lokali), którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Dofinansowanie można pozyskać m.in. na wymianę nieefektywnego źródła ciepła, modernizację centralnego ogrzewania, wymianę okien. Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji proszone są o złożenie ankiety, określającej zakres planowanych prac. Na tej podstawie Gmina Brzeszcze będzie mogłą wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem o przyznanie środków, które trafią do mieszkańców.
W ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" można uzyskać dofinansowanie na następujący zakres prac:
  • wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe;
  • modernizację centralnego ogrzewania;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);  
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentację projektową dotyczącą powyższego zakresu;
Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:               
  • podstawowym –  do 30% kosztów  kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;       
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł;           
  • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł;

Przez budynek wielorodzinny mieszkalny należy rozumieć budynek, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne, a dofinansowanie może otrzymać osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy właścicileme mieszkania a Gminą, co oznacza, że zadania już wykonane lub rozpoczęte nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych. Beneficjentem Programu jest Gmina, której dotację przyznaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych (czyli właścieli mieszkań/lokali).
Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, Gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobami fizycznymi posiadającymi tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).


Aby określić zakres zainteresowania mieszkańców Gminy Brzeszcze pozyskaniem dofinansowania z Programu "Ciepłe mieszkanie" osoby chcące ubiegać się o dotację prosimy o wypełnienie ankiety - POBIERZ i złożenie jej do 20 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy:
  • w wersji papierowej - na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Brzeszczach (ul. Kościelna 4), lub
  • w wersji elektronicznej - przesłanie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie. Ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. 

Szczegóły dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej:  
www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie
 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies