Brzeszcze - 60 lat praw miejskich

W czwartek 8 września w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbyły się uroczyste obchody z okazji jubileuszu 60 lat nadania praw miejskich Brzeszczom. Na zaproszenie Burmistrza Radosława Szota odpowiedziało wielu gości, którzy wspólnie wspominali minione dekady - zmiany, jakie zachodziły w brzeszczańskim samorządzie, osiągnięcia i sukcesy, których autorami byli i są brzeszczanki i brzeszczanie.


Dziękując za liczne przybycie Burmistrz podkreślił, że obecność w tym dniu tak wielu znamienitych gości jest znakiem, że samorząd Brzeszcz ma wielu przyjaciół, a dobra współpraca na różnych szczeblach i w różnych obszarach to nie tylko praca i obowiązki, ale też wspólne świętowanie i radość z sukcesów. 

Zwracając się do zebranych zwrócił uwagę, że zbyt rzadko doceniamy to, co posiadamy i miejsce, w którym się znajdujemy.
Zbyt często porównujemy się „do kogoś”. Tendencja ta, którą skądinąd każdy zna z własnego życia, jest szczególnie widoczna w samorządzie, gdzie rankingi, wyróżnienia, „złote dziesiątki” i dyplomy „dla najlepszego” to niemal codzienność. Jednak czy tego typu wyróżnienia faktycznie świadczą o dobrobycie mieszkańców? Czy rzeczywiście pokazują, jak żyje się ludziom w danym mieście, sołectwie, osiedlu? Porównujmy się sami do siebie – sprzed pięciu lat, sprzed dekady, sprzed ćwierćwiecza. Doceńmy drogę, jaką przeszliśmy – jako samorząd, jako brzeszczańska społeczność. Zróbmy bilans – jubileusz to doskonała okazja do podsumowań – i wyciągnijmy z niego wnioski, sugestie i wytyczne na przyszłość. Czerpmy z wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia, wsłuchując się w głosy i sugestie młodych. To z myślą o nich pracujemy, budując sprawną i dobrze funkcjonującą Gminę dla następnych pokoleń - powiedział Burmistrz Radosław Szot, dodając -  Praca to ciężka, niełatwa. I za tę pracę dziś składam podziękowania. Radnym obecnej i poprzednich kadencji. Moim poprzednikom – naczelnikom i burmistrzom. Prezesom, dyrektorom, pracownikom spółek i instytucji. Pracownikom urzędu gminy i jednostek podległych. Społecznikom i aktywistom, wszystkim mieszkańcom.

W dalszej części spotkania głos zabrał Józef Stoalrczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w latach 1994-2002, długoletni nauczyciel historii, założyciel i pierwszy redaktor naczelny lokalnego czasopisma „Odgłosy Brzeszcz”. W swoim przemówieniu przedstawił ważne daty, wydarzenia i osoby, które w rozwoju Miasta i Gminy Brzeszcze odegrały znaczącą rolę. Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudziły informacje "od kuchni" - osobiste uwagi, refleksje i wspomnienia.

Z dużym zaintersowaniem zebranych spotkała się „Kronika filmowa miasta Brzeszcze”. Pokaz zdjęć i slajdów, okraszony komentarzem i cytatami z gminnych kronik, skutecznie pobudził pamięć i pozwolił wrócić na moment do minionych lat, skłonił do przemyśleń i docenienia, jak bardzo na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmieniło się miasto i cała Gmina Brzeszcze.Wspomnienia i refleksje przewijały się w życzeniach, które za pośrednictwem Burmistrza dla wszystkich mieszkańców miasta i całej Gminy kierowali zaproszeni goście.


Swoją obecnością jubileuszową uroczystość uświetnili:
 • parlamentarzyści - posłanka Dorota Niedziela, posłowie Marek Sowa, Rafał Bochenek; listy gratulacyjne przesłali posłowie Marek Polak oraz Krzysztof Kozik
 • Wicestarosta Oświęcimski Paweł Kobielusz oraz Członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, Burmistrz Brzeszcz w latach 2006-2013 Teresa Jankowska oraz radni Powiatu Oświęcimskiego Ewa Pawlusiak i Tomasz Łukowicz
 • burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Oświęcimskiego - Kęty, Oświęcim, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka oraz Gminy Miedźna
 • dr Sonia Grychtoł Rektor Małopolskiej Uczelnia Państwowej im. rtm. Pileckiego oraz dr Radosław Folga Prorektor ds. Studenckich i Promocji  MUP im. rtm. Pileckiego
 • dr hab. Anna Ostręga z Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Andrzej Kacorzyk wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Dorota Mleczko dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
 • Bartosz Uroda dyrektor ds. Pracy Zakładu Górniczego Brzeszcze
 • Piotr Grabowski – zastępca dyrektora Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w imieniu prezesa SRK S.A. Janusza Smoliło
 • Krzysztof Zalwowski prezes RPWIK S. A. w Tychach
 • Wioletta Ryszka Prezes PSS Społem "Górnik" w Brzeszczach
 • Stanisław Zając Prezes Gminnej Sspóldzielni SCh w Brzeszczach
Obecni byli także prezesi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Brzeszcze. Przedstawiciele parafii, organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Gminy Brzeszcze.

Jubileuszowe spotkanie zakończyło wspólne zwiedzanie okolicznościowej wystawy "60 lat praw miejskch. Brzeszcze 1962-2022". Wystawa przygotowana na podstawie zdjeć i dokumentów udostępnionych z archiwum Urzędu Gminy w Brzeszczach, Ośrodka Kultury w Brzeszczach oraz Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.
Wystawa jest udstępniona do zwiedzania dla mieszkańców do końca września.

Obchody jubileuszu 60 lat praw miejskich zwieńczyło posadzenie pamiątkowego drzewa. To już tradycja - trzy brzosty zasadzono w 2020 roku podczas uroczystego oddania od użytku nowego budynku Urzędu Gminy przy ul. Kościelnej, a w 2012 roku z okazji jubieluszu 50-lecia nadania praw miejskich został posadzony platan.
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
Jubileusz 60 lata nadania praw miejskich
60 lat praw miejskich - jubieluszowa wystawa w holu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
60 lat praw miejskich - jubieluszowa wystawa w holu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
60 lat praw miejskich - jubieluszowa wystawa w holu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
60 lat praw miejskich - jubieluszowa wystawa w holu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
60 lat praw miejskich - jubieluszowa wystawa w holu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
60 lat praw miejskich - jubieluszowa wystawa w holu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
60 lat praw miejskich - jubieluszowa wystawa w holu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
60 lat praw miejskich - jubieluszowa wystawa w holu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
Jubileuszowe drzewo posadzenie na skwerze przed Urzędem Gminy w Brzeszczach
Jubileuszowe drzewo posadzenie na skwerze przed Urzędem Gminy w Brzeszczach

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies