Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - nabór wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach do 10 września 2023 roku przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy oraz udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Wsparcie mogą uzyskać osoby wymagające pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Asystent osobisty osobyniepełnosprawnej” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniuw  życiu społecznym dla:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).


Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu określa załącznik nr 8 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 - POBIERZ

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście– w pokoju 104 (w budynku przy ul. Mickiewicza 6) lub poprzez wiadomość e-mail: [email protected],

Termin zgłoszeń -  10 września 2023 roku.


Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i przygotowania wniosku o dofiansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 w Gminie Brzeszcze.

Bliższe informacje można uzyskać u pracowników OPS pod numerem telefonu: 32 700 87 29.

Informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - KLIKNIJ

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies