11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze

11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
Gminne uroczystości 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się uroczystym przemarszem, który tuż przed godziną 10 wyruszył sprzed Urzędu Gminy. W kościele pw. Św. Urbana odprawiona została msza w intencji Ojczyzny, a następnie zaproszeni udali się do parku miejskiego przy ul. Kościuszki. Na zaproszenie Burmistrza Radosława Szota do podniosłego i radosnego świętowania włączyły się liczne poczty sztandarowe i delegacje organizacji i instytucji działających na terenie Gminy Brzeszcze, przedstawiciele Rady Miejskiej w Brzeszczach oraz władz powiatowych.
Obchody rozpoczęły się uroczystym pochodem. Przy wtórze marszy odgrywanych przez orkiestrę Zakładu Górniczego "Brzeszcze" delegacje i poczty sztandarowe przeszły do kościoła p.w. św. Urbana, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. 

Po mszy, w Parku Miejskim przy ul. Kościuszki, przy Pomniku "Ku czci Poległych w walce z faszyzmem" miała miejsce oficjalna część uroczystości z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego".
 
Burmistrz Radosław Szot w swoim przemówieniu przypomniał, że 11 listopada  to jeden z nielicznych radosnych dni w kalendarzu narodowych rocznic. To dla Polek i Polaków, wielkie narodowe święto, upamiętniające przełomowy moment w długiej batalii o powrót Polski na mapę Europy. To symbol miłości do Ojczyzny, walki o wolność, symbol zwycięstwa. Doniosłość i waga tego wydarzenia została podkreślona przez władze Rzeczypospolitej, które w 1937 roku, stosowną ustawą, ustanowiły 11 listopada Świętem Niepodległości.
 
W imieniu mieszkańców Gminy Brzeszcze wieniec złożył Burmistrz Radosław Szot oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Brzeszczach. Obecni byli także: członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska wraz z radnymi powiatowymi.
Kwiaty i znicze złożyły delegacje: Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze w imieniu wszystkich szkół gminnych, Wspólnoty Samorządowej Gminy Brzeszcze, ZHP Hufiec Oświęcim - Związek Drużyn im. Szarych Szeregów w Brzeszczach, Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "Brzost", Stowarzszenie Amazonek w Brzeszczach, Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszenia "Pokolenia" Koło w Brzeszczach,  Tauron Wydobycie S.A. - Zakład górniczy "Brzeszcze"; NSZZ "Solidarność" Zakładu Górniczego "Brzeszcze", NSZZ "Solidarność" Węglokoks Energia NSE., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A..
 
Zwieńczeniem gminnych uroczystości z okazji święta Niepodegłości był wspólny śpiew pieśni legionowych. Zgromadzeni otrzymali mini-śpiewniki i wspólnie z chórem Urbanum odśpiewano m.in. „Rotę”, „O mój rozmarynie” czy też „Legiony”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości, w szczególności tak licznym pocztom sztandarowym wystawionym przez organizacje i instytucje z terenu Gminy Brzeszcze - szkołom, ochotniczym strażom pożarnym, harcerzom, delegacjom związków zawodowych. Szczególne podziękowania kierujemy do orkiestry górniczej kopalni "Brzeszcze", która zapewniła oprawę muzyczną uroczystości, podniosła rangę oraz uświetniła przebieg obchodów oraz chórowi Urbanum pod kierownictwem pani Eleonory Pawlusiak, który działa przy parafii pw. Św. Urbana.
 
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze
11 listopada 2023 - Święto Niepodległości w Gminie Brzeszcze

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies