100 dni solidarności w walce z COVID-19

Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, rząd przedstawił 21. listopada br. kompleksowy plan i założenia walki z koronawirusem na nadchodzące 100 dni. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych, jednak będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, lecz uczniowie nie wyjadą na zimowiska.
Nowe rozwiązania dyskutowane były w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowane zostały trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Trzy warianty obostrzeń, po które rząd będzie sięgać w zależności od rozwoju sytuacji, dotyczą:
 • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
 • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
 • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).


(grafika: na diagramie - poziomej osi z oznaczeniem dat 28.11 oraz 27.12- zaznaczono dwa zaplanowaneg przez rzą etapy: tzw. etap odpowiedzialności oraz tzw. etap stabilizacji)

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym
Od 28 listopada przywrócona zostaje możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.
W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2.
Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.


(grafika: rysunek koszyka zakupowego oraz zawieszki "otwarte" z opisem zmian w zakresie funkcjonowania sklepów i galerii handlowych, wykaz niedziel handlowych w grudniu - 13. oraz 20. grudnia)

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.


(grafika: rysunek placaka szkolnego oraz opis przerwy w zajęciach szkolnych - przerwa od 4. do 17. stycznia zastąpi ferie zimowe)

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności:
Przemieszczanie się
 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Wydarzenia kulturalne i kina
 • Działalność zawieszona
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny
 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
 • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
Zgromadzenia i spotkania
 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.
Wesela, komunie i konsolacje
 • Zakaz organizacji
Targi i wydarzenia
 • Wyłącznie w formie online
Parki rozrywki
 • Działalność zawieszona
Edukacja
 • Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Sklepy i galerie handlowe
 • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00
Hotele
 • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków
Gastronomia
 • Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
 • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Działalność zawieszona
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
 • Bez udziału publiczności

 

Od 28 grudnia etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

W momencie spadku liczby zachorowań, rząd wróci do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będzie także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje.
Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA - planowana
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

(grafika: w górnej części napis "Polska strefą czerwoną", poniżej wykaz obostrzeń i zakazów obowiązujących w planowanej od 28. grudnia strefie czerwonej)

Przemieszczanie się
 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.
Wydarzenia kulturalne i kina
 • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny
 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2
 • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
Zgromadzenia i spotkania
 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 • Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.
Wesela, komunie i konsolacje
 • Zakaz organizacji
Targi i wydarzenia
 • Wyłącznie w formie online
Parki rozrywki
 • Działalność zawieszona
Edukacja
 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna
Sklepy i galerie handlowe
 • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00
Hotele
 • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków
Gastronomia
 • Wyłącznie na wynos i na dowóz
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
 • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Działalność zawieszona
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
 • Bez udziału publiczności;
STREFA ŻÓŁTA - planowana
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

(grafika: w górnej części napis "Polska strefą żółtą", poniżej wykaz obostrzeń i zakazów obowiązujących w planowanej od 28. grudnia strefie zółtej)

Przemieszczanie się
 • Brak ograniczeń
Wydarzenia kulturalne i kina
 • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny
 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 7m2
Zgromadzenia i spotkania
 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
 • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Wesela, komunie i konsolacje
 • Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób
Targi i wydarzenia
 • Wyłącznie w formie online
Parki rozrywki
 • Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2
Edukacja
 • Nauczanie hybrydowe
Sklepy i galerie handlowe
 • Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2
Hotele
 • Działalność bez ograniczeń
Gastronomia
 • Otwarte w g. 6:00 – 21:00
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
 • Brak ograniczeń
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
 • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
 • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność
STREFA ZIELONA - planowana
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

(grafika: w górnej części napis "Polska strefą zieloną", poniżej wykaz obostrzeń i zakazów obowiązujących w planowanej od 28. grudnia strefie zielonej)

Przemieszczanie się
 • Brak ograniczeń
Wydarzenia kulturalne i kina
 • 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
 • 100% liczby miejsc siedzących, albo
 • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących
Kult religijny
 • Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 4m2
Zgromadzenia i spotkania
 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.
Wesela, komunie i konsolacje
 • Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób
Targi i wydarzenia
 • Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2
Parki rozrywki
 • Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2
Edukacja
 • Nauczanie hybrydowe
Sklepy i galerie handlowe
 • Działalność bez ograniczeń
Hotele
 • Działalność bez ograniczeń
Gastronomia
 • Działalność bez ograniczeń
Salony fryzjerskie i kosmetyczne
 • Działalność bez ograniczeń
Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
 • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
 • 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies