WYKAZ sporządzony w dniu 28 września 2015 r. w sprawie oddania w najem hali warsztatowej położonej w Brzeszczach w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

28.09.2015
WPG.6845.47.2015
WYKAZ sporządzony w dniu 28 września 2015 r. w sprawie oddania w najem hali warsztatowej położonej w Brzeszczach w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU W M2

TERMIN ZAGOSPODA-ROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU
Z TYTUŁU NAJMU

TERMIN WNOSZENIA CZYNSZU ZA NAJEM

ZASADY AKTUALIZACJI CZYNSZU

UWAGI

KR1E/00050590/1

dz. nr 1518/19

1518/22

2055,90m2

3 lata

Nieruchomość zabudowana halą warsztatową
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 933
(ul. Ofiar Oświęcimia). Budynek hali o konstrukcji stalowej, powierzchni użytkowej 2055,90 m2 , powierzchni zabudowy 1935,03m2, kubaturze budynku 20104,96m2.
W hali zabudowana jest suwnica na słupach stalowych, konstrukcji kratowej
o maksymalnym udźwigu do 8 ton.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze (uchwała Nr XXXIII/313/05
z dnia 15 listopada 2005r. ze zmianami
) teren oznaczony jest symbolem B.113.UN (teren usług nieuciążliwych,

których oddziaływanie o poziomie przekraczającym poziomy dopuszczalne nie wykracza poza granice terenu, do którego inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny).

 

 

6,00zł /m2 miesięcznie powiększona o należny podatek VAT

Do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT

Waloryzacja raz
w roku

o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu

w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polskim.

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r., poz. 782).

 

 

Wywieszono na tablicy

w dniu 28 września 2015r.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies