Wykaz nr 7/2013 działka 1208/173

14.11.2013
Wykaz nr 7/2013 sporządzony w dniu 14 listopada 2013 r. nieruchomości położonych w Brzeszczach przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę. Zgodnie z art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

L.P.

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI W M2

OPIS NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU

TERMIN WNOSZENIA OPŁATY ZA NAJEM

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

1

KR1E/00042031/6

cz. dz. nr 1208/173

598 m2

część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne

Nieruchomość niezabudowana, położona w Brzeszczach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - dr, N, R, B, R, Ps w całości

Czas nieoznaczony

42,00 zł brutto rocznie

do dnia 1 października danego roku

Waloryzacja raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polskim. Stawka czynszu nie może być mniejsza niż określona w uchwale Rady Miejskiej w Brzeszczach o minimalnych stawkach czynszy.Wywieszono na tablicy w dniu 14 listopada 2013 roku

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies