Nieruchomość pod budowę garażu - ul Daszyńskiego

27.01.2023
: 30.11. 2007

Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu numerem działki pgr 1280/83 o powierzchni 33,00 m2, położonej w Brzeszczach przy ulicy Daszyńskiego, zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 24681 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze. Oferowana do sprzedaży nieruchomość przeznaczona jest pod budowę garażu.
Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
  1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze oferowana do sprzedaży nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolno stojącej, oznaczonym symbolem B 286 M3.
  2. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 08.01.2008r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 850,00 zł.
  4. Wadium: 85,00 zł.
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach ( nr konta: 44844610162002007523740005 BS O/Brzeszcze) najpóźniej do dnia 02.01.2008r.
Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon ( 0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

/ArL/

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies