Miasto i Gmina Brzeszcze
czwartek, 05 marca 2015 godz.
A A A

Uzyskanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych

Uzyskanie zgody na lokalizację urządzeń, obiektów w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych.
Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gazociąg, wodociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci itp.).
Decyzja administracyjna zezwalająca na lokalizację urządzenia/obiektu w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go "pod", "na" lub "nad" terenem pasa drogowego .
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek
o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora, rodzaj urządzeń,

Do wniosku należy dołączyć:
  • plan sytuacyjny lokalizowanych w pasie drogowym urządzeń lub obiektów sporządzony
    na mapie do celów projektowych z wyraźnie zaznaczonymi granicami działek - 2 egz.
  • kserokopia warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez właściwego gestora sieci
  • pełnomocnictwo, jeżeli z wnioskiem nie występuje inwestor,
  • inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, Burmistrz Brzeszcz jako zarządca drogi gminnej może żądać dodatkowych dokumentów).
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, tel. (031) 7728500.
Sprawę załatwia Wydział Mienia Komunalnego, tel. 7728572, email danuta_chodan@um.brzeszcze.pl

Opłaty:
Wydanie decyzji administracyjnej jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 i załącznika do ustawy część III pkt 44 ppkt 9)
W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora, pobierana jest opłata w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zgody na lokalizację urządzenia/obiektu w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 260)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brzeszcz

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ architektoniczno-budowlany
Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych, które można rozpocząć wyłącznie
po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
Ważność przedmiotowej decyzji: w okresie ważności zgody organu architektoniczno-budowlanego umożliwiającej realizację inwestycji.
Licznik działu: 8932 | Licznik serwisu: 23255884 | Polityka Cookies | Redakcja | 2007 - 2015 © Brzeszcze Miasto i Gmina projekt: Wdesk
Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies