Zakończenie Projektu - „Modernizacja składowiska odpadów w gminie Brzeszcze”

4.11.2011

Konferencją prasową w dniu 28 października br. Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach zakończyła realizację projektu pn. „Modernizacja składowiska odpadów w gminie Brzeszcze”. Projekt „Modernizacja składowiska odpadów w gminie Brzeszcze” był realizowany w okresie od 28.10.2008 do 31.10.2011 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 7.3 Gospodarka odpadami.

Projekt miał na celu dostosowanie działalności składowiska do wymogów unijnej dyrektywy „odpadowej” /Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3)/ i polegał na:

 • modernizacji i rozbudowie budynku socjalno-biurowego,
 • utwardzeniu i odwodnieniu placów magazynowych dla kompostownii sortowni,
 • zakupie niezbędnego sprzętu, tj. kompaktora, prasy hydraulicznej, koparko-ładowarki, rozdrabniarki, przesiewacza, przerzucarki oraz traktora.

   

 Galeria zdjęć zrealizowanej inwestycji

 

Informacja o projekcie: Modernizacja Składowiska Odpadów w Gminie Brzeszcze w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013  – Działanie 7.3 Gospodarka Odpadami

 

Prezentacja - rozmiar 5,9 MB


Umowę o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Agencją Komunalną Sp. z o.o. podpisano w dniu 11.05.2010 r.

Całkowita wartość projektu: 6.239.052,24 zł

Dofinansowanie: 4.238.912,51 zł, w tym z EFRR: 3.603.075,63 zł


W rezultacie zrealizowania inwestycji gmina Brzeszcze posiada zmodernizowane składowisko odpadów komunalnych, w tym kompostownię. Pozostałe efekty zrealizowania projektu:

 • Zwiększenie zatrudnienia o min. 3 osoby;
 • Zwiększenie odzysku odpadów komunalnych i przekazywanie ich do produkcji paliwa alternatywnego;
 • Zwiększenie odzysku kompostu;
 • Zmniejszenie uciążliwości zapachowej składowiska poprzez lepszą stabilizację tlenową frakcji organicznej podsitowej;
 • Zmniejszenie o 75% masy dotychczas składowanych odpadów.

Szczegółowe informacje o projekcie:

Mariusz Wojtyła – Kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami
(032) 613 50 22, e-mail: mwojtyla@wp.pl
Łukasz Jończy – Koordynator projektu, Urząd Gminy w Brzeszczach
(032) 77 28 529, e-mail: lukasz_jonczy@um.brzeszcze.pl
 

___________________________________________________________________________________________________________________
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest podstawowym dokumentem operacyjnym służącym realizacji polityki rozwoju regionu. Za pośrednictwem Programu trafiają do Małopolski środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki Budżetu Państwa przeznaczone na rozwój całego województwa.

Program koncentruje się na wybranej grupie priorytetów i operacji, które są efektem obszernie prowadzonych konsultacji oraz uzgodnień z jednostkami i środowiskami zaangażowanymi w szeroko rozumiany rozwój regionalny i lokalny.

Osie priorytetowe realizowane w ramach Programu:

 • Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy
 • Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy
 • Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
 • Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny
 • Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
 • Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska
 • Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalnaOś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna


Więcej o Programie w serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego http://www.fundusze.malopolska.pl

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies