„Od mojej aktywności do aktywnej społeczności

20.03.2012Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje projekt „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności” w oparciu o środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Ośrodek przystąpił do projektu systemowego na lata 2010 – 2012.

Głównym założeniem projektu jest realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców określonych obszarów gminy (w latach 2010-2011 tzw. stare bloki, w latach 2011 – 2012 sołectwo Jawiszowice), który służyć ma integracji społeczności lokalnej, rozwojowi lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększeniu kompetencji społecznych i zawodowych osób niezatrudnionych, zmniejszeniu obszaru wykluczenia społecznego, poprzez zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zwiększeniu integracji mieszkańców, grup społecznych i organizacji gminy, zwiększeniu aktywności lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowaniu przez nie współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, poprawie warunków do powstawania i funkcjonowania struktur działających na rzecz społeczności lokalnej.

Wartość projektu wynosi: 828 125,37 zł. Dofinansowanie ze środków EFS to kwota 712 436,26 zł. Wysokość wkładu własnego określona przepisami prawa stanowi 13,97% wartości projektu i wynosi 115 689,11 zł.
W ramach pracy socjalnej, pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe, które stanowią podstawę zawarcia umów dotyczących udziału w projekcie z uczestnikami projektu.

W ramach projektu będą realizowane działania dla 60 uczestników i ich otoczenia, które obejmują m.in.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych,  indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty animacji filmowej dla młodzieży, warsztaty komputerowe, utworzenie Punktu Edukacyjno – Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności dla osób bezdomnych, sfinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego dla 10 dzieci uczestników projektu.

Program Aktywności Lokalnej jest odpowiedzią na potrzeby sugerowane przez mieszkańców wybranych obszarów objętych działaniami projektowymi.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Projektu w składzie:
Kierownik Projektu - Ewa Zarycka - Nikiel 32 / 737 19 19
Koordynator merytoryczny projektu  - Beata Komendera, tel 791 33 44 51
Specjalista ds. rozliczeń projektu 32/ 21 11 251  - Barbara Fajfer
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami projektowymi na stronie:
http://http://aktywna-gmina.brzeszcze.pl/

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies