Lokalna Koalicja d/s Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na mocy  Uchwały Nr XXII/251/08 podjętej przez Radę Miejską w Brzeszczach
 w dniu 28 października 2008 roku w styczniu 2009 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach  rozpoczęła swoją działalność Lokalna Koalicja do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jest ona elementem Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013 .Twórcy programu postawili sobie za cel tworzenie i rozwijanie spójnego i wielopoziomowego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie oraz pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc.

Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania na rzecz rodziny powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. Zakłada się podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie ich agresywnych postaw i zachowań.

Program zakłada realizację celów w oparciu o diagnozę problemu i jego lokalnych uwarunkowań w drodze budowania i udoskonalania współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pozwala to na wypracowanie skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań.
Beneficjentami programu są rodziny doznające przemocy domowej i zagrożone przemocą (osoby dorosłe i dzieci, ofiary i sprawcy oraz świadkowie przemocy), społeczność lokalna, organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne  odpowiedzialne za przeciwdziałanie przemocy domowej.

Realizatorami programu są instytucje i organizacje zobligowane do działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest realizowany na terenie Małopolski w 182 małopolskich gminach, 22 powiatach oraz na poziomie województwa od 2007 roku i będzie kontynuowany do 2013 roku.

Jest skorelowany z aktami prawnymi oraz dokumentami o charakterze strategicznym, funkcjonującymi na poziomie krajowym i wojewódzkim.
 • -Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku
 • Krajowy Program przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Program „Razem bezpieczniej”
 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
Program wpisuje się również w Strategię Integracji i Problemów Społecznych Gminy Brzescze na lata 2005-2010.

Członkowie koalicji będą spotykać się w drugą środę każdego miesiąca. W skład koalicji wchodzą:

 1. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, Lider Gminy w ramach Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -Magdalena Skut  /032-2111251 /pon-pt 8-16/
 2. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psycholog, terapeuta Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego w Brzeszczach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach, Filia w Brzeszczach- Barbara Chrząszcz-Noworyta
 3. Detektyw Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Brzeszczach- Dorota Harmata-Stuglik
 4. Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w NZOZ „Vita” w Brzeszczach, terapeuta – Anna Pucka
 5. Pedagog Szkolny w Szkole Podstawowej w Jawiszowicach – Anna Piestrak
 6. Pedagog Szkolny w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach- Katarzyna Październik-Łukowicz
 7. Kurator Zawodowy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Oświęcimiu- Małgorzata Reiter
 8. Kurator Zawodowy Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Oświęcimiu – Jacek Węgrzyn
 9. Dzielnicowy Straży Miejskiej w Brzeszczach – Ryszard Korczyk

Każdy koalicjant będzie gromadzić sygnały o przemocy domowej z własnego obszaru pracy.

Ważne: Ktokolwiek z mieszkańców Gminy Brzeszcze ustali informacje o przemocy wobec dziecka, osoby starszej, niepełnosprawnej i innych proszony jest o zgłoszenie  o sytuacji do przedstawiciela koalicji w celu dalszego rozpoznania i podjęcia natychmiastowych działań zgodnie z kompetencjami.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies