Aktualności

 • INFORMACJA

 • DNI BRZESZCZ 2017

  DNI BRZESZCZ 2017

  3 CZERWCA 2017 (SOBOTA), wstęp wolny
  130-LECIE OSP BRZESZCZE W RAMACH DNI BRZESZCZ
  (Brzeszcze ul. Piastowska 39 – remiza OSP, 
  ul. Lipowa – teren: Gimnazjum nr 2 oraz Brzeszcze-Lipki)
   
  4 CZERWCA 2017 (NIEDZIELA), wstęp wolny 
  IMPREZA PLENEROWA Z OKAZJI DNIA DZIECKA W RAMACH 
  DNI BRZESZCZ – WYPRAWA NA WYSPĘ SKARBÓW
  (Brzeszcze ul. Lipowa – teren: Brzeszcze-Lipki)
   
  10 CZERWCA 2017 (SOBOTA), pakiet startowy dla zawodników: 5 zł
  BIEG RODZINNY Z OŚRODKIEM KULTURY 
  (Brzeszcze ul. Dworcowa – teren: Park Miejski)
   
  11 CZERWCA 2017 (NIEDZIELA), pakiet startowy: 15 zł
  XVI GMINNY RODZINNY RAJD ROWEROWY
  (Brzeszcze – teren: Stadion KS „Górnik”)
 • Podniesienie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Brzeszcze - podsumowanie zrealizowanego projektu

 • Preferencyjny kredyt na budowę przyłącza

  Preferencyjny kredyt na budowę przyłącza

  10.05.2017 Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie określił zasady dofinansowywania w 2017 roku inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Właściciele posesji zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego mogą ubiegać się o kredyt z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału. Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie powoływania Komitetu Rewitalizacji

  Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach ws. zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

  Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konsultacjach społecznych (kliknij) uwagi do projektu uchwały można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2017 roku w postaci:
  - papierowej przesłanej na adres Urząd Gminy Brzeszcze, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4 lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Brzeszcze,
  - elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@brzeszcze.pl

  Pozostałymi formami konsultacji społecznych są:
  a) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  i pozostałymi zainteresowanymi osobami  -  w dniu 24 maja br. o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Brzeszczach
  b) zbieranie uwag ustnych podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 6 czerwca br. w godzinach od 14:00 do 17:00 oraz w okresie do 12 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy w  Brzeszczach,  ul. Kościelna 4,  pok. 106, w godzinach pracy urzędu.
 • LGD Dolina Soły zaprasza na spotkanie w ramach

  LGD Dolina Soły zaprasza na spotkanie w ramach "Kawiarenki obywatelskiej"

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu "Kawiarenka obywatelska", które odbędzie się 11 maja br. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.

  Kawiarenka obywatelska to innowacyjny środek przekazu działania komunikacyjnego - nastawiony przede wszystkim na dialog. Jest to spotkanie, podczas którego osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat zasad przyznania pomocy w ramach środków, którymi dysponuje LGD "Dolina Soły". Kawiarenka ma być motywacją do inspiracji uczestników spotkania, a także przestrzenią do nawiązania współpracy.
 • Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

  Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Brzeszcz z dnia 5 maja 2017r.
  wsprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Brzeszcze.

  Na podstawie art. 88a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) oraz art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2017r., poz. 209), zarządzam:
  §1
  Odwołuję od dnia 5 maja 2017 o godz. 9.00 stan pogotowia przeciwpowodziowego, na terenie Gminy Brzeszcze.
   
 • Dofinansowanie do wymiany pieców - rozpoczęto wykonywanie audytów

  Informujemy, że firma NDE sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do sporządzania ocen energetycznych i przeprowadzania wizji lokalnych budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

  Firma NDE sp. z o.o. otrzymała listę osób, które złożyły ankiety informacyjne i wyraziły zgodę na przeprowadzenie ocen energetycznych, warunkujących uzyskanie dofinansowania do wymiany pieców. Audytorzy kontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami, którzy złożyli ankiety w celu umówienia daty i godziny przeprowadzenia wizji lokalnej budynku. Każdy z audytorów będzie posiadał upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, legitymację służobową oraz oświadczenie wydane przez Burmistrza Brzeszcz.

  Mieszkańców, do których zgłoszą się audytorzy, prosimy o weryfikację ww. dokumentów celem potwierdzenia tożsamości osób wpuszczanych do domów. Jednocześnie informujemy, że tożsamość osób upoważnionych do przeprowadzenia wizji lokalnych można potwierdzać telefonicznie w Urzędzie Gminy w Brzeszczach dzwoniąc pod numer 32/ 77 28 578.
 • LGD Dolina Soły prowadzi nabór wniosków w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

  LGD Dolina Soły prowadzi nabór wniosków w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach poddziałania19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Nabór wniosków trwa do 11 maja 2017 roku. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie www.dolinasoly.eu
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies